Rodzaje uszkodzeń ETICS

Uszkodzenia ETICS najczęściej występują na wyprawie tynkarskiej, ponieważ jest ona narażona na bezpośrednie oddziaływanie czynników: atmosferycznych (deszcz, promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury), środowiskowych (zanieczyszczenia miejskie, np. smog) oraz mechanicznych (uderzenia, akty wandalizmu). Wyprawa tynkarska pełni m.in. funkcję zabezpieczenia wewnętrznych warstw układu dociepleniowego, a zatem powstałe w niej uszkodzenia mogą spowodować szkody w całym dociepleniu. Najczęściej występujące uszkodzenia wyprawy tynkarskiej ETICS można podzielić na 7 grup:

  • plamy, przebarwienia,
  • zacieki i zabrudzenia,
  • korozja mikrobiologiczna spowodowana przez glony, wykwity, mchy, porosty,
  • mikrorysy, rysy, pęknięcia, spękania,
  • kredowanie i wykruszanie,
  • pęcherze, odpryski, odspojenia, wykruszenia, odparzenia, odpadanie,
  • uszkodzenia mechaniczne: wgniecenia, otwory, graffiti.

Sposoby napraw ETICS

Aby skutecznie naprawić uszkodzenie należy, przed przystąpieniem do naprawy, ustalić i usunąć wszystkie przyczyny, które je spowodowały.

Zabrudzenia wyprawy tynkarskiej są powodowane przez kurz, pył, piasek, spaliny samochodowe, sadzę, smog, itp. Cząsteczki zanieczyszczeń osadzają się na powierzchni docieplenia szczególnie w miejscach zawilgoconych, przyklejone wchłaniają wilgoć z powietrza, co z kolei przyciąga kolejne zanieczyszczenia, itd. W miastach, na budynkach zlokalizowanych w pobliżu ruchliwych ulic, już po kilku latach użytkowania można zauważyć na elewacji ciemne smugi i plamy. Szybkiemu i łatwemu zabrudzeniu ulegają szczególnie wyprawy tynkarskie o fakturze chropowatej typu baranek, kornik.
Zabrudzenia lekkie (np. kurz) na elewacji wystarczy oczyścić sprężonym powietrzem lub zmyć wodą pod ciśnieniem, a trudno usuwalne należy wpierw zmoczyć, a następnie zmyć roztworem ciepłej wody pod ciśnieniem i środka myjącego (środki firmowe dostarczane przez producentów ETICS) z jednoczesnym delikatnym skrobaniem szczotką z miękką szczeciną. Do mycia zastosować profesjonalny zestaw, składający się z wodnego urządzenia ciśnieniowego, przewodów i zestawu końcówek. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię docieplenia należy dokładnie spłukać wodą.