Czym jest BIM

BIM jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się technologią wspomagającą proces projektowania oraz zarządzania budową. Spróbujmy na wstępie rozszyfrować znaczenie określenia BIM.
BIM może zarówno oznaczać:

  • Building Information Model – model informacji o obiekcie budowlanym,
  • Building Information Modelling – modelowanie informacji o obiekcie budowlanym,
  • Building Information Management – zarządzanie informacją o obiekcie budowlanym.

Tytułem wyjaśnienia należy zauważyć, że w polskiej nomenklaturze słowo „building” jest tłumaczone wprost jako budynek. Jak napisano w [6] nie oznacza ono wyłącznie budynku. BIM dotyczy dowolnego obiektu budowlanego: kubaturowego (budynki mieszkalne, biurowce czy szpitale), liniowego (drogi, autostrady, linie kolejowe, sieci przesyłowe naziemne i podziemne), przemysłowego (instalacje i ciągi technologiczne wraz z infrastrukturą), mostów, wiaduktów czy lotnisk. Według Prawa Budowlanego [7] powinno się posługiwać więc pojęciem modelu informacji o obiekcie budowlanym, a nie modelu informacji o budynku, tak aby nie pomijać wszystkich pozostałych obiektów.

Powyższe definicje BIM możemy rozpatrywać w ujęciu przedmiotowym, czynnościowym oraz procesowym. Oto ich rozwinięcie opracowane przez organizację BuildingSmartAlliance.