W poprzednich artykułach [1]; [2] zostały omówione modele Macro i Micro BIM oraz podstawowe możliwości wykorzystania zawartych w nich informacji geometrycznych i niegeometrycznych. Przedstawiono także podstawowe problemy związane z jakością wykonania modelu BIM. Jedną z możliwości opracowania kosztorysu opartego na modelu BIM jest wykorzystanie programu Norma EXPERT.

Funkcje wspomagające wykonanie przedmiaru opartego na BIM

W programie Norma