W pierwszej części artykułu [1] opisano wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się kosztorysant, który na tapetę wziął wykonanie wtórnej hydroizolacji poziomej metodą iniekcji chemicznej, m.in. w miejscach połączeń oraz krzyżowania się ścian, czy też łączenia różnych poziomów izolacji.

Nie mniejszym wyzwaniem jest wykonanie wtórnej hydroizolacji strukturalnej w przegrodach o nieregularnej (nomen omen) strukturze. Bowiem wiele budynków, nie tylko historycznych, ma wielowarstwowe konstrukcje ścian. Zarówno w zewnętrznych, wewnętrznych, jak i pośrednich warstwach tych układów mogą występować wolne przestrzenie (pustki) o różnej wielkości i kształcie (fot. 1, rys. 1). Z kolei w budynkach nowszych do wznoszenia ścian stosuje się najczęściej elementy drążone (pustaki) [2].