Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie i będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie możliwość uczestnictwa zarówno na miejscu, jak i on-line.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z szacowaniem, rozliczaniem i waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej. Ostatnie lata, a w szczególności rok 2022 charakteryzowały się bardzo dynamiczną sytuacją w zakresie zmian cen czynników produkcji oraz cen wykonania robót budowlanych. Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia, związane w szczególności z:

 • sytuacją gospodarczą w Polsce w 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego;
 • wpływem sytuacji rynkowej na zamówienia publiczne na roboty budowlane;
 • określeniem wartości zamówienia na roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej;
 • sposobem obliczenia ceny oferty, a rozliczeniem robót realizowanych w trybie buduj;
 • zarządzaniem kosztami cyklu życia w podejściach metodycznych we wspólnych projektach polsko-ukraińskich;
 • klauzulami waloryzacyjnymi w świetle regulacji Prawa zamówień publicznych, a postanowieniami waloryzacyjnymi w praktyce;
 • polubownym rozwiązaniem sporów w rozliczeniach umów w zakresie robót budowlanych;
 • sposobami aktualizacji wartości kontraktu na roboty budowlane w warunkach określonych przez ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców;
 • regulacjami prawnymi dotyczącymi zmian wynagrodzenia w kontraktach na roboty budowlane finansowanych ze środków publicznych;
 • klasyfikacją robót budowlanych;
 • waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane na przykładzie kontraktowania inwestycji w GDDKiA.

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji od firm zajmujących się analizą cen, dotyczących zmian stawek i kosztów w budownictwie. Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków uczestnictwa i tematyką konferencji można zapoznać się na stronie www.kosztorysowanie.pl.

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Oczywiście niezależnie od formy uczestnictwa będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Biura SKB: Beata Wilczyńska, tel. (22) 826 15 67, kom. 501 539 832, e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl.

Tematyka XIV Konferencji SKB:

Temat Prelegent
Konkurencyjność na rynku zamówień publicznych na roboty 
budowlane
Andrzej Borowicz
Określenie wartości zamówienia na roboty budowlane w 
dynamicznej sytuacji rynkowej
Tomasz Pytkowski 
Sposób obliczenia ceny oferty, a rozliczenie robót 
realizowanych w trybie buduj
Balbina Kacprzyk
Piotr Montewski
Zarządzanie kosztami cyklu życia: podejścia metodyczne we 
wspólnych projektach Polsko-Ukraińskich
Vsevolod Nikolaiev
Siergij Siczny
Klauzule waloryzacyjne w świetle regulacji Prawa zamówień 
publicznych, a postanowienia waloryzacyjne w praktyce
Ewa Wiktorowska
Polubowne rozwiązanie sporów w rozliczeniach umów w 
zakresie robót budowlanych
 
Sposoby aktualizacji wartości kontraktu na roboty 
budowlane w warunkach określonych przez ustawę z dnia 7 
października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców
Maciej Sikorski 
Regulacje prawne dotyczące zmian wynagrodzenia w 
kontraktach na roboty budowlane finansowanych ze 
środków publicznych
Hubert Wysoczański
Po co nam klasyfikacja? Czy BIM5D bez klasyfikacji ma sens? Paweł Kaczmarski
Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane na 
przykładzie kontraktowania inwestycji w GDDKiA
Tomasz Żuchowski
Aktualne informacje o kosztach w budownictwie Przedstawiciele członków
wspierających SKB
konferencja SKB