Zwrócił się do mnie niedawno jeden z użytkowników Normy z postulatem, aby rozszerzyć funkcjonalność programu o automatyczną wymianę pozycji kosztorysowej na inną w przypadku gdy zostanie zmieniona podstawa wyceny (list nr 7 od Czytelnika). Chodzi o to, że na przykład mam w kosztorysie pozycję z KNR nr 2-02 0201-01 Ławy fundamentowe, prostokątne szerokości do 0,6 m i chcę ją zastąpić pozycją z KNR nr 0-20 0264-01 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6 m w deskowaniu PERI. Użytkownik chciałby móc wywołać okno edycji danych pozycji

 

Rys.1. Okno edycji danych pozycji

 

i zmienić w nim podstawę na nową tak, aby po zatwierdzeniu tej zmiany program pobrał z katalogu dane nowej pozycji i wstawił je w miejsce danych pozycji dotychczasowej.

 

Otóż takiego automatu w programie nie ma i raczej nie zdecydujemy się na jego wprowadzenie. Podstawową przyczyną jest to, że taki mechanizm uniemożliwiłby swobodne dokonywanie zmian w podstawie wyceny pozycji, gdyż każda zmiana pociągałaby za sobą konieczność przeszukiwania przez program całej bazy katalogowej w celu znalezienia pozycji o nowej podstawie, a w większości przypadków taka pozycja nie istnieje w bazie. Bo nie ma pozycji np. wyc.włas. czy KNR 2-02 020-02 analog.

 

Aby wykonać operację zastąpienia jednej pozycji inną, można po prostu usunąć pierwszą, a następnie wstawić w to miejsce drugą pamiętając, że wstawianie pozycji w określone miejsce wymaga włączenia przycisku na pasku narzędziowym programu. Istnieje też metoda zbliżona do postulowanej przez mojego korespondenta z tym, że zmiana nie zostanie wykonana w pełni automatycznie.

 

Otóż po wpisaniu nowej podstawy wyceny trzeba użyć przycisku . W tym momencie program przejdzie do przeszukiwania bazy katalogowej i zatrzyma się na opisie wybranej pozycji.

 

Rys.2. Wybrana pozycja 0264-01 z NKR nr 0-20

 

Podwójne kliknięcie lub klawisz ENTER spowoduje wprowadzenie nowej pozycji w miejsce starej. Dzięki temu, że program nie wprowadza pozycji od razu, tylko zatrzymuje się czekając na ostateczną decyzję użytkownika, można jeszcze dokonać zmiany, gdy chcielibyśmy np. wprowadzić dane z kolumny 02 zamiast 01. Jednocześnie operacja zatwierdzenia wyboru nie jest uciążliwa, bo jest to tylko jedno użycie klawisza ENTER.

 

Opisana tu metoda ma dodatkową zaletę polegającą na tym, że jeżeli nie wpiszę pełnej podstawy wyceny, to program zatrzyma się na poziomie spisu rozdziałów lub tabel wybranego katalogu i konkretną pozycję będzie można wybrać dokonując przeglądu spisu treści.

 

Rys.3. Wybrany spis tablic rozdziału 02 w KNR nr 0-20

 

Przy podawaniu nowej podstawy wyceny można stosować takie same skróty jak przy wyborze pozycji przez numer z poziomu okna katalogów. Zamiast KNR 0-20 0264-01 możemy wpisać 0-20 264-1. Program odczyta właściwie tę podstawę, wstawi pozycję i zmieni podstawę na pełną.