Z dniem 5 maja 2019 r. stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu ws. Zamówień Rządowych (GPA) została Australia[1]. Na skutek tego, zamawiający z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, mają obowiązek przyznania wykonawcom robót budowlanych, dostawom i usługom pochodzącym z Australii, w zakresie zamówień klasycznych i sektorowych, traktowania nie mniej korzystnego niż traktowanie przyznane wykonawcom robót budowlanych, dostawom i usługom pochodzącym z Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony, przystąpienie Australii do GPA zapewnia wykonawcom, towarom, robotom budowlanym i usługom z Unii Europejskiej, w tym z Polski, gwarancję dostępu do australijskiego rynku zamówień publicznych, na zasadach określonych w GPA.

W związku z powyższym nadarza się okazja, aby przyjrzeć się bliżej przepisom oraz praktyce udzielania zamówień publicznych w Australii. Na początek jednak parę informacji o samym kraju.

Australia (oficjalnie – Związek Australijski, ang. Commonwealth of Australia) – to państwo położone na półkuli południowej, obejmujące cały kontynent Australia, wyspę Tasmanię i wiele znacznie mniejszych wysp na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest