Wystartowała 26. edycja ogólnopolskiego otwartego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku. Wydarzenie organizowane od 1996 roku z każdą edycją buduje swoją rangę, powiększając liczbę uczestników oraz grono zwycięzców i wyróżnionych. Ta prestiżowa inicjatywa od lat promuje najlepsze modernizacje i budowy w Polsce.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych ukończonych do I kwartału 2022 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.
Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.
Codziennie napływają zgłoszenia inwestycji budowlanych zmodernizowanych, jak i nowo wybudowanych. Pierwsze to m.in.: renowacja Rezydencji Szczytnickiej we Wrocławiu, budowa Ratusza Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, pasywny budynek użyteczności publicznej przeznaczony na cele dydaktyczne w Wieruszowie.

Jak zgłosić obiekt do konkursu?

Przyjmowanie zgłoszeń do 26. edycji już się rozpoczęło. Informacje jak zgłosić inwestycję budowlaną znajdują się na stronie modernizacjaroku.org.pl w zakładce Zgłoś obiekt.
Kto może zgłosić obiekt? Każdy! Inwestor, wykonawca, projektant, instytucja, developer, urząd miasta, powiat, gmina, stowarzyszenie, związek, a także osoba prywatna.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28.02.2022 r.

Dla kogo nagrody?

W konkursie nagrody otrzymują inwestorzy, wykonawcy i projektanci za konkretną realizację, traktowaną jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów wyróżniających ten konkurs na tle innych wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów.
Wszystkie inwestycje będą pokazane na profilach FB, Linkedin i stronie www konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. (Indywidualne Portfolia Inwestycji Lista Obiektów I Etap XXVI Edycja).
Gala podsumowująca 26. edycję konkursu odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

„Buduj z Głową” jest jednym z patronów medialnych konkursu. Jego organizatorzy współpracują z największymi organizacjami w Polsce, a patronat medialny sprawują także: „Rzeczpospolita”, „Inżynier Budownictwa”, Muratorplus.pl, „Mosty”, „Kruszywa”, „Autostrady”, Stowarzyszenie Polskich Mediów.