Paweł Kamiński, Dawid Naprawca
Technika
BZG 4/2008