Oferta na roboty budowlane jest cenową propozycją realizacji, opracowaną w odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe. Inaczej mówiąc, stanowi ona deklarację chęci udziału w postępowaniu przetargowym. Dokument ten powinien zawierać cenę oraz opis przyjętych do wyceny założeń.
Poniżej postaram się opisać w skrócie wszystkie podstawowe fazy ofertowania i krok po kroku przeprowadzić Czytelników przez ten proces. Usystematyzowanie procesu wyceny jest w mojej opinii najszybszą drogą do usprawnienia pracy. Przedstawiony poniżej sposób można traktować jako punkt wyjścia do uporządkowania pracy Działu Ofertowego lub wskazówki dla początkujących kosztorysantów.

KROK 1
Analiza treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe to zaproszenie do udziału w procesie przetargowym. W zamówieniach publicznych odpowiednikiem zapytania ofertowego jest ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane, zamieszczane na ogólnodostępnych platformach. Załączniki do zapytania ofertowego nazywamy dokumentacją przetargową. Dokładność opracowanej oferty w dużej mierze zależy od ilości informacji, które zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w załączonej do niego dokumentacji.
W pierwszej kolejności zapytanie jest analizowane pod kątem dopasowania do profilu działalności firmy, tzn. sprawdzamy, czy zapytanie dotyczy inwestycji, której wykonaniem jesteśmy zainteresowani. Następnie sprawdzamy zapytanie pod względem możliwości realizacyjnych firmy, czy moce przerobowe są w stanie pokryć zapotrzebowanie przedmiotowej inwestycji.
Kolejny krok, to sprawdzenie warunków wzięcia udziału w postępowaniu. Każdy przetarg (w szczególności w sektorze prywatnym) rządzi się swoimi prawami. Zamawiający określa w dokumentacji przetargowej warunki udziału w postępowaniu, np.:

  • wymagania dotyczące zdolności ekonomicznej,
  • wymagania dotyczące zdolności technicznej,
  • żądanie wniesienia wadium...