Rozbiórka (wyburzenie) obiektu budowlanego, nazywana łagodniej wyjściem z użytkowania, stanowi rodzaj robót budowlanych, z którymi często inwestor nie wie jak postąpić. Problematycznym w funkcjonującej terminologii jest traktowanie robót rozbiórkowych tak samo jak robót budowlanych, bo pojęcie to wydaje się być przeciwieństwem do prac mających na celu tworzenie czegoś nowego i trwałego. Jednakże w przepisach prawa budowlanego [1] rozbiórka obiektu budowlanego jest rozumiana jako nic innego, jak jeden z rodzajów robót budowlanych (art. 3 pkt 7). Oczywiście definicja ta niesie za sobą różnego rodzaju konsekwencje.

Różne obiekty – różne wymagania

W pierwszej kolejności, przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, należy określić, czy wymagają one złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia, czy też nie wymagają informowania żadnego organu administracji publicznej, co pozwoliłoby niezwłocznie przystąpić do prac (tab. 1).
Można wydzielić trzy grupy obiektów:

  1. Obiekty, których rozbiórka nie wymaga formalności – obiekty, których wznoszenie nie wymaga pozwolenia na budowę i nie są objęte opieką konserwatorską. Są to np.: