Szkolenia na Akademii dedykowane są przede wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz urzędnikom z organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Niemniej może z nich skorzystać każda osoba zainteresowana tematami z zakresu budownictwa oraz wyrobów budowlanych.
Z Akademii GUNB można korzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie. 
Wystarczy wejść na stronę akademia.gunb.gov.pl i założyć konto.

Wiedza ekspercka

Kursy dostępne na platformie szkoleniowej zostały przygotowane przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na podstawie ich wiedzy i praktycznego, wieloletniego doświadczenia.

Baza szkoleń jest stale rozwijana. W Akademii GUNB systematycznie pojawiają się nowe szkolenia, które przygotowujemy między innymi w odpowiedzi na zgłaszane nam w ankietach sugestie i potrzeby.

Lista 26 szkoleń Akademii GUNB

Obecnie użytkownicy Akademii GUNB mogą skorzystać z 26 szkoleń. Dotyczą one m.in. usług cyfrowych wdrażanych przez GUNB (EDB, c-KOB, eBudownictwo, e-CRUB), podpisu elektronicznego i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

Poniżej pełna lista szkoleń:

 • Skutki i konsekwencje braku wykonania zaleceń z kontroli okresowej
 • Odpowiedzialność karna w rozumieniu przepisów prawa budowlanego
 • Postępowanie mandatowe
 • Podstawy Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie
 • Interpretacje na temat wyrobów budowlanych
 • Postępowanie skargowe
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych – wprowadzenie
 • Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego w praktyce
 • Cyfrowy projekt budowlany
 • e-Budownictwo. Jak wypełnić i wysłać wniosek ?
 • Elektroniczny Dziennik Budowy w pigułce
 • Elektroniczny Dziennik Budowy w praktyce
 • Informacja nt. narzędzia GUGiK wspierającego działalność nadzoru budowlanego w zakresie wykrywania samowoli budowlanych
 • Katastrofa budowlana
 • Obowiązki właściciela lub zarządcy związane z utrzymaniem obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym
 • Podpis elektroniczny w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • Pozwolenie na budowę krok po kroku
 • Protokoły kontroli okresowych instalacji gazowych i przewodów kominowych
 • Rozpatrywanie skarg przez organy nadzoru budowlanego
 • System e-CRUB
 • Zasady nadzoru rynku wyrobów budowlanych
 • Zasady służby cywilnej i etyki służby cywilnej
 • Zasady stosowania wyrobów budowlanych
 • Zmiany w ustawie - Prawo budowlanym
 • Wymogi kontroli obiektów wielkopowierzchniowych

W przygotowaniu są kolejne szkolenia.

Źródło informacji: GUNB