Program główny

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Umożliwiono prezentację w panelu kosztorysu zasad przedmiarowania dla pozycji z podstawowej bazy programu. Dotychczas obsługiwane były w tym panelu tylko katalogi własne użytkowników. x    
W oknie wstawiania pozycji umożliwiono prezentację danych w panelu „Zasady przedmiarowania” dla pozycji z podstawowej bazy programu. Dotychczas obsługiwane były w tym panelu tylko katalogi własne użytkowników.   x  
Dodano opcję programu pozwalającą wyłączyć na widokach wyróżnianie zerowych, ujemnych i niepoprawnych wartości. x x  
Wdrożono nową wersję kanału RSS na stronie startowej z możliwością filtrowania wiadomości. x x  
Umożliwiono zmianę kolejności rekordów w oknie „Załączniki do kosztorysu”. x x  
Zmieniono domyślną obsługę skrótu Ctrl+P, który będzie wywoływał okno „Drukuj” a nie jak wcześniej wydruk widoku. x x  
W drzewie elementów okna wstawiania pozycji poprawiono prezentację wyników po wyszukiwaniu. x x  
Usprawniono edycję długich opisów na karcie POZYCJE i NAKŁADY po włączeniu widoku skróconego. x x  
Poprawiono nawigację z poziomu okna „Sprawdzanie” do elementów kosztorysu, które na danym widoku nie były wyświetlane przy ustawionym filtrowaniu. x x  
Zmieniono obsługę skrótu Ctrl+A na karcie KOSZTORYS. Po zaznaczeniu na widoku dowolnej pozycji Ctrl+A spowoduje podświetlenie tylko pozycji, natomiast po zaznaczeniu działu podświetlanie całego kosztorysu. x x  
Usprawniono edycję kodów CPV zapisanych w oknie właściwości działu lub strony tytułowej. x x  
W oknie edycji strony tytułowej umożliwiono zmianę wielkości liter w polach z adresem. x x  
W oknie edycji danych strony tytułowej zmodyfikowano opis pola na zakładce „Kody robót wg CPV”. x x  
Usprawniono domyślne sortowanie RMS na karcie NAKŁADY. x x  
W menedżerze katalogów zmieniono skrót klawiszowy dla polecenia "Zwiń/Rozwiń opisy" (Ctrl+R). x x  
Poprawiono odświeżanie podsumowania w panelu kosztorysu po zaznaczeniu na widoku nakładu, wiersza obmiarowego lub pozycji informacyjnej. x    
Uzupełniono wyróżnianie czerwoną czcionką zerowych, ujemnych i niepoprawnych wartości w dolnym panelu na zakładce „Przedmiar/Obmiar” i „Pozycje nakładu”. x    
Umożliwiono uruchamianie menedżera cenników w trybie „AnyCPU” na końcówce sieciowej współpracującej z bazami MS SQL. x    

Import cenników

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Dodano możliwość importu online cen pracy sprzętu z narzutami wydawnictwa INTERCENBUD. x x x
Wprowadzono dynamiczne dopasowanie opisów cenników ICB w zależności od rozpoznanych i wybranych do importu plików. x x  
Poprawiono import cenników własnych z Normy PRO zawierających dane w kolumnach „Cena min.” i „Cena maks.”. x x  
Umożliwiono import wskaźników narzutów wydawnictwa ORGBUD-Serwis bezpośrednio z pliku *.txt. x x  
Poprawiono rozpoznanie poziomu cennika, w przypadku jego zapisu z użyciem znaku " / ". x x  

Import/eksport

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF, MS Excel. x x (tylko PDF)
Zmieniono ikonę oraz opis importera obsługującego pliki PDF i Excel. x x  
Zmieniono domyślne ustawienia przy imporcie plików z Excela - została wyłączona opcja "Nagłówek na każdej stronie". x x  
W eksporcie kosztorysu do formatu wymiany MS-Project poprawiono zapis danych o rozliczeniu wykonanych robót. x    

Przedmiary

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Dodano opcję prezentacji widoku przedmiar/obmiar "Dodawaj spacje przy symbolach matematycznych". x x  
W plikach typu „Przedmiar/Obmiar” zmieniono domyślny układ tabelaryczny karty widoku „POZYCJE” – zostały usunięte kolumny „Cena jednostkowa” i „Wartość”. x x  
Usprawniono edycję komentarzy obmiarów w kolumnie „Podstawa” na widoku oraz zakładce „Przedmiar” panelu kosztorysu. x x  
Ustawiono sortowanie wg wartości liczbowych w podpowiedziach do odwołań obmiarów pozycji. x    
Poprawiono obsługę polecenia „Zeruj obmiary” w przypadku pozycji zawierających odwołania do obmiarów innych pozycji. x    

Wydruki

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Do narzędzi szablonu strony tytułowej dodano pole „Opis kosztorysu”. x x  
Dodano obsługę znaku nowej linii „\n” przy edycji opisu nagłówka kolumny. x x  
Na wydruku „Tabela elementów rozliczeniowych” poprawiono prezentację podsumowania pozycji zawierającego informacje o rozliczeniu w innej pozycji. x x  
Dodano opcję pozwalającą wydrukować przedmiar/obmiar bez spacji przy symbolach matematycznych. x x  

BIM

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Usprawniono definiowanie komentarzy do obiektów z poziomu okna dialogowego. x    

LCC

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Umożliwiono zapis ustawienia szerokości panelu bocznego na karcie widoku "Utrzymanie". x    

Nowe katalogi

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
KNR K-45 System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK [KOPRIN 2011] x x x

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach

OPIS ZMIAN Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
KNNR 1 - dodano modyfikacje - dodatki za zmianę grubości, głębokości, objętości itp. x x x
KNNR 2 - dodano modyfikacje - dodatki za zmianę wysokości, grubości itp. x x x
KNR-W 2-02 1021 - poprawiono błędną liczbę malowań w pozycjach 01 i 02. x x x
KNNR 3 - dodano modyfikacje - dodatki za transport na większe odległości. x x x
KNNR 4 - dodano modyfikacje - dodatki za zmianę długości, głębokości, wysokości, liczby warstw itp. x x x
TZKNBK IV - 437 - poprawiono jednostkę miary na m (błąd w druku, było m3). x x x
KNNR 5 - dodano modyfikacje - dodatki za zmianę grubości, liczby pomiarów, prób itp. x x x
KNNR 6 - dodano modyfikacje - dodatki za transport na większe odległości. x x x
KNNR 8 - dodano modyfikacje - dodatki za zmianę liczby osprzętu, osób itp. x x x
KNR 2-10 dodano modyfikacje - dodatki za zmianę grubości, głębokości, objętości itp. x x x
KNR 2-22 dodano modyfikacje - dodatki za zmianę grubości, głębokości, liczby warstw itp. x x x
KNR 9-29 0305, 0315 0319 - poprawiono zakresy ...do 5 m2 i ...ponad 5 m2 w pozycjach 02 i 03. x x x