Cement portlandzki odpowiada za około 7% całkowitej emisji CO2 na świecie. Nowe spoiwo, stanowiące jego zamiennik prawie nie generuje dwutlenku węgla podczas produkcji i stopniowo pochłania go powietrza. Może pomóc w zrównoważony sposób ograniczyć negatywny wpływ branży budowlanej na środowisko. 

Beton bez cementu zastosowano w USA 

Materiał ten po raz pierwszy został zastosowany w budynku handlowo-usługowym w Seattle (USA) w lipcu tego roku. Na fundamenty i ściany oporowe wylano około 60 ton betonu bez zawartości cementu w ramach prac adaptacyjnych i wzmacniania odporności sejsmicznej 120-letniego, zabytkowego budynku z cegły.  
Beton, charakteryzujący się doskonałą ciekłością, został wpompowany, osiągając wytrzymałość na obciążenia rzędu 5000 funtów na cal kwadratowy (wyższą niż standard ASTM dla większości zastosowań betonu do celów mieszkalnych, handlowo-usługowych i infrastrukturalnych). Materiał spełnia główne standardy branżowe, wykazując się wyjątkową trwałością – odpornością na cykle zamrażania i rozmrażania, reakcje alkaliczno-krzemionkowe oraz na wnikanie chlorków i kwasów. Można do niego dodawać konwencjonalne domieszki do betonu.  

Nowe spoiwo C-Crete 

Recepturę opracowała firma C-Crete Technologies, wykorzystując produkty Heidelberg Materials, firmy o zasięgu globalnym wytwarzającej materiały budowlane i beton prefabrykowany. Ponadto produkt wykorzystuje naturalne minerały i przemysłowe produkty uboczne. Każda tona spoiwa C-Crete użyta zamiast cementu portlandzkiego pozwala uniknąć emisji około 1 tony CO2.  

„Bardzo się cieszymy, że możemy wprowadzić na rynek nasz beton bez cementu, który stanowi przełom w zrównoważonym budownictwie – powiedział prezes C-Crete Rouzbeh Savary, PhD. - Nasze spoiwo jest bezpośrednim zamiennikiem cementu portlandzkiego, który znacznie obniża emisję dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę, że nasz produkt spełnia normy przemysłowe i jego koszt jest zbliżony do konwencjonalnego betonu, stanowi on początek całkowicie nowej ery w budownictwie". 

C-Crete Technologies jest firmą z branży materiałoznawczej zaangażowaną w tworzenie i wdrażanie na szeroką skalę nowej generacji materiałów infrastrukturalnych o ultraniskim lub ujemnym śladzie węglowym. Jest zainteresowana współpracą z architektami, projektantami, generalnymi wykonawcami, firmami produkującymi prefabrykaty i decydentami w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w celu przyspieszenia wprowadzenia zrównoważonego betonu. 

Źródło informacji: PR Newswire