Jeśli muszą Państwo poddać kanał lub rurociąg renowacji, u nas mogą Państwo wybrać produkt spełniający wszystkie oczekiwania.

 

 

INSITUFORM posiada ponad 35-letnie doświadczenie w branży technologii bezwykopowych. Sztandarowym produktem naszej firmy jest rękaw nasączony żywicami termoutwardzalnymi, choć oferujemy również inne rozwiązania.

 

Wynalazcą metody rękawa był Eric Wood, który w 1971 r. wpadł na pomysł wykorzystania i połączenia żywic oraz filcu. Tak powstała technologia Insituform®, która została natychmiast opatentowana.

 

Podstawowym elementem systemu Insituform® jest elastyczny rękaw wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywicę, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową (PU), polietylenową (PE) lub polipropylenową (PP). Proces Insituform® zaprojektowany jest do renowacji kanałów o średnicach od 75 mm do 3000 mm. Grubość rękawa waha się od 3 mm do 50 mm i otrzymywana jest poprzez zwiększanie warstw włókniny o strukturze filcowej. Liczba stosowanych warstw wynosi od jednej do siedmiu. Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny wykonanej z rury nasączonej żywicą, dopasowanej do kształtu remontowanego kanału. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego przewodu, pokrywa pęknięcia, uszczelnia kanał oraz zapobiega infiltracji wód gruntowych oraz eksfiltracji ścieków. Kanał poddawany renowacji powinien być dokładnie oczyszczony przy zastosowaniu metod mechanicznych lub hydrodynamicznych. Następnie przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału dokonuje się inspekcji, umożliwiającej ocenę jego stanu, tj. stopień oczyszczenia powierzchni kanału, rozmiar ubytków oraz pęknięć ścianek.

 

 

Renowacja rury z zastosowaniem metody Insituform® rozpoczyna się od wprowadzenia do oczyszczonego kanału, przy pomocy sprężonego powietrza lub wody pod ciśnieniem, cienkiej folii wykonanej z polietylenu, nylonu lub poliestru o odpowiedniej średnicy, aby zapobiec napływowi wód gruntowych do remontowanego kanału. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do wewnątrz odpowiedniej rury Insituform® nasączonej żywicą.

 

 

Rura Insituform® jest instalowana wewnątrz remontowanego kanału poprzez istniejący właz lub tymczasowo zainstalowany odcinek pionowy, w którym zainstalowano pierścień pozwalający na wywinięcie rury na zewnątrz.

Przymocowana do pierścienia rura, pod wypływem ciśnienia wody dostarczanej z hydrantu lub innego źródła podlega odwróceniu, przylegając stroną nasączoną żywicą do ścianki remontowanego kanału.

 

 

Po przeprowadzeniu pełnej inwersji, woda znajdująca się w środku zostaje podgrzana do temperatury ok. 80°C w celu wywołania termicznego utwardzenia żywicy, którą został nasączony rękaw.

Po utwardzeniu i schłodzeniu wody obniża się ciśnienie wewnątrz kanału, a koniec rękawa zostaje odcięty. Inwersja rury może się odbyć również przy użyciu sprężonego powietrza, wówczas utwardzanie dokonywane jest przy pomocy pary.

 

 

W miejscach, w których zamknięte zostały uprzednio istniejące podłączenia, wycina się odpowiednie otwory, wykorzystując do tego celu zdalnie sterowane roboty pracujące pod nadzorem kamery TV.

 

 

Renowacja przyłączy może zostać wykonana poprzez wycięte otwory, przy użyciu krótkich rękawów lub kształtek kapeluszowych. Po wykonaniu badań kontrolnych stanu wewnętrznej powierzchni kanału przy użyciu kamery TV, kanał oddawany jest do eksploatacji.

 

 

Do tej pory w technologii Insituform® zrealizowano ponad 22 tys. km renowacji. Dlatego jeśli mają Państwo problem z odnową sieci, to prosimy pamiętać o naszej dewizie: „Insituform® – zadzwoń zanim zaczniesz kopać!”