Dzięki automatyzacji analiz, raportów i szeroko rozumianemu controlingowi, BIM może pomóc utrzymać przedsięwzięcie budowlane w zaplanowanym czasie i budżecie. Pozwala także przedsiębiorstwom budowlanym uzyskać korzyści finansowe, zwiększyć wydajność pracy, zapobiegać incydentom na placu budowy i zwiększyć bezpieczeństwo. Zapewnia lepszą kontrolę kierownikom budowy i wszystkim innym uczestnikom zaangażowanym w realizowane przedsięwzięcie.

Możliwości BIM na placu budowy

Wydaje się, że technologia BIM pozwala na tak wiele zastosowań, że w ramach jednego artykułu trudno je wszystkie wyliczyć. Ograniczymy się zatem do kilku wybranych możliwości jej użycia w trakcie fazy realizacji robót budowlanych.

Przykładowymi korzyściami wynikającymi z wykorzystania BIM na placu budowy mogą być:

  • uzyskanie głębszego wglądu w różne aspekty projektowania i budowy obiektów budowlanych na etapie przedrealizacyjnym,
  • usunięcie tzw. wąskich gardeł, dzięki lepszej komunikacji i współpracy między różnymi branżami, takimi jak architektura, konstrukcja, MEP (mechanical, electrical and plumbing) itp.,
  • wykrywanie kolizji, które może zmniejszyć liczbę zmian projektowych,
  • łatwiejsze do zrozumienia potencjalne zagrożenia podczas symulacji różnych wariantów wykonania robót budowlanych.

Modelowanie informacji o obiekcie jest procesem, w trakcie którego tworzony jest jego wirtualny model wraz z parametrami i opisem poszczególnych komponentów. Model informacji o budynku to cyfrowa reprezentacja jego cech fizycznych, funkcjonalnych i wydajnościowych. Jako taki stanowi wspólne źródło wiedzy o obiekcie, dając solidną podstawę do podejmowania decyzji podczas jego cyklu życia od tworzenia koncepcji, aż do końca jego istnienia (zgodnie z definicją National Institute of Standards and Technology). Taki cyfrowy model może być wykorzystywany do podejmowania decyzji projektowych, opracowywania spójnej i kompletnej dokumentacji budowlanej, analizy zebranych danych w celu oszacowania rentowności i kosztów inwestycji, a ostatecznie do zarządzania wybudowanym obiektem [2]. Właśnie takie kompleksowe podejście używania modelu w całym cyklu życia zwiększa możliwości zastosowania go na budowie. Model BIM może być więc przydatny na każdym etapie przedsięwzięcia budowlanego – koncepcji, projektowania, budowy i eksploatacji.