Ogólny schemat wykonywania oszacowań kosztowych opartych na modelu Micro BIM

Micro BIM obejmuje bardziej szczegółowe modele o stopniu rozwoju LOD 3, LOD 4 oraz LOD 5. Przykładowy model Micro BIM przedstawiono na rys. 1. Jak pokazuje rysunek, geometria obiektu jest na zdecydowanie wyższym poziomie szczegółowości niż w przypadku modeli Macro BIM. Widać elementy wykończenia budynku, szczegóły rozwiązań, kolorystykę, itp. W zależności od przyjętego stopnia szczegółowości, elementom geometrycznym towarzyszy także precyzyjna informacja o ich właściwościach.

Kalkulacje kosztorysowe wykonywane są w Polsce metodą uproszczoną lub szczegółową. Zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 2 punktem wyjścia do wszelkich działań związanych z kalkulacją kosztów opartą na BIM jest oczywiście model obiektu budowlanego. Taki model powstaje w tzw. formacie natywnym, co w skrócie oznacza, że jest wykonywany w programach umożliwiających projektowanie (modelowanie) obiektów 3D takich jak np. Autodesk Revit, Graphisoft Archicad, Bentley OpenBuildings Designer, Allplan Architecture, Nemetschek Vectorworks itp. Model budynku jest eksportowany następnie do pliku IFC, który pozwala na odczyt danych i wykorzystanie ich w dostępnym oprogramowaniu do kosztorysowania np. w Normie EXPERT.