Budujemy więcej mieszkań

Według GUS, ubiegłoroczny wynik budownictwa mieszkaniowego jest o przeszło 6% lepszy niż rok wcześniej. Nie potwierdziły się więc obawy, że pandemia Covid-19 podetnie skrzydła inwestorom. Ba, budowanie ponad 200 tys. mieszkań rocznie nie będzie już kojarzone wyłącznie z PRL, a ściślej z epoką Edwarda Gierka w latach 70. Rekordowy pod względem liczby budowanych mieszkań był bowiem rok 1978. Powstało ich wówczas blisko 284 tys. Ubiegłoroczny wynik jest najlepszy od 40 lat (rys.1).

Cieszy też potężny wzrost rozpoczynanych inwestycji oraz pozwoleń na budowę. GUS podał, że w 2021 r. inwestorzy zaczęli budowę przeszło 277,4 tys. mieszkań, co jest wynikiem blisko ok. 24% lepszym niż rok wcześniej. Z kolei pozwolenia na budowę i zgłoszenia objęły aż 340,6 tys. mieszkań i domów, czyli o ponad 23% więcej (rys. 2).