Dokumentacja potrzebna w trakcie prowadzenia robót

Realizacja inwestycji rozpoczyna się po spełnieniu wszystkich formalności i zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót. W trakcie jej trwania inwestor lub osoba pełniąca obowiązki inwestora zastępczego oraz generalny wykonawca (reprezentowany przez kierownika budowy lub kierownika robót) będą wielokrotnie wypełniać i dostarczać, a także kompletować dokumentację budowy, która zawiera m.in.: 

  1. Dziennik budowy – wersja papierowa do kupienia w organie architektoniczno-budowlanym lub księgarni; za kilka miesięcy ma wejść też do użytku elektroniczny dziennik budowy (EDB) (patrz artykuł o dzienniku budowy w tym wydaniu BzG).
  2. Dziennik montażu – podobnie jak dziennik budowy.
  3. Książka obmiaru robót (KOR) – wersja papierowa do kupienia w organie architektoniczno-budowlanym lub księgarni. W trakcie budowy jest ona przedstawiana