Od trzeciego kwartału 2009 r. abonenci Buduj z Głową mogą nabyć płytę z cenami średnimi materiałów i pracy sprzętu opracowanymi w systemie InterCenBud. Aby dodać do programu Norma taki cennik należy włożyć dysk cenowy do napędu, uruchomić program i bez wybierania kosztorysu skorzystać z menu Bazy cenowe. Po wybraniu hasła Importuj cennik, uzyskamy na ekranie okno dialogowe Import pliku lub dysku z cennikami.

 

 

Rys. 1. Okno importu cenników

 

Musimy teraz kliknąć na przycisk Rozpoznaj format i uzyskujemy w polu Wynik automatycznego rozpoznania formatu informację o tym jakie ceny znajdują się na płycie.

 

 

Rys. 2. Komunikat rozpoznania formatu

 

Następnie wybieramy zakładkę Cennik wynikowy i w pole Nazwa cennika wynikowego wpisujemy tekst, który będzie dla nas identyfikatorem tego cennika, gdy będziemy chcieli w przyszłości się do niego odwołać. Możemy na przykład wpisać C_śr_ICB_3_09. Nazwa nie może zawierać spacji, dlatego jako symbolu rozdzielenia należy użyć znaku podkreślenia „_”.

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK uzyskamy na ekranie listę baz cenowych dołączonych do programu i będziemy mogli wskazać, w której z nich chcemy umieścić nowy cennik.

 

 

Rys. 3. Lista Baz cenowych dołączonych do programu

 

Naciskając Wybór bazy uruchamiamy proces instalacji cennika na dysku komputera. Na ekranie pojawi się znak klepsydry, a u dołu ekranu, po prawej stronie licznik importowanych cen: . Gdy import cennika zostanie zakończony, uzyskamy komunikat:

 

 

Rys. 4. Komunikat końca importu cennika

 

Od tej pory możemy we wszystkich tworzonych kosztorysach korzystać z cen średnich systemu InterCenBud.