Sytuacja gospodarcza

Wakacyjny kwartał przyniósł wyhamowanie negatywnych trendów gospodarczych. Spadki PKB w krajach europejskich, wzrosty cen metali szlachetnych czy wahania cen ropy nie są już aż tak drastyczne jak jeszcze 3 miesiące temu. No, może poza poziomem inflacji bazowej w Polsce, która osiągnęła najwyższy w Europie poziom 3,4%, przy rekordowo niskich stopach procentowych. Pocieszający natomiast jest fakt, iż prognozowany spadek polskiego PKB w okolicach -8% stawia nas w dużo lepszej sytuacji niż inne kraje takie jak Hiszpania (ok. -22%) czy Francja (ok. -19%).

Nieruchomości. Ci, którzy przed inflacją uciekli ze swoimi oszczędnościami w nieruchomości nie mogą spać spokojnie. Wbrew powszechnej opinii, nieruchomości nie są wcale najskuteczniejszą formą ochrony przed inflacją. Historyczne dane pokazują, że w sytuacji długoterminowej inflacji wyższej niż stopy procentowe, dużo lepsze stopy zwrotu przynoszą inwestycje w metale szlachetne i surowce. W przypadku nieruchomości trzeba pamiętać o kosztach stałych związanych z ich posiadaniem. Do takich należy podatek gruntowy, który w 2021 r. wzrośnie aż o 3,9%. Ponadto, rząd ratując budżet mocno nadszarpnięty obniżonymi wpływami z tegorocznych podatków, wprowadza nowy