Ciekawe pytanie, na które, podejrzewać należy, nie będzie jednomyślności w odpowiedziach. Dlaczego podnosimy ten temat? Ponieważ w ostatnim czasie coraz więcej wykonawców zaczęło zastrzegać przy składaniu ofert niejawność swoich kosztorysów ofertowych, uznając je za tajemnicę przedsiębiorstwa. Jest to (zdaniem oferentów) dobry sposób na eliminację czynności sprawdzających przez wykonawców, którzy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskali mniejsze noty i którzy szukają podstaw do złożenia sprzeciwu względem wybranej oferty.

Tymczasem, wobec powszechności tego zjawiska i ilości skarg do KIO, Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swoim portalu, w części „Repozytorium wiedzy” swoje stanowisko w kwestii interpretacji przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. Już ten fakt sugeruje, że UZP ma zdanie krytyczne co do utajniania kalkulacji kosztorysowych w postępowaniu. I rzeczywiście – w kilku miejscach na stronie internetowej UZP można znaleźć stanowisko Urzędu, które w sposób jednoznaczny stanowi o tym, że za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności