Słysząc słowo „zabytek” spodziewamy się od razu samych kłopotów i utrudnień. I nie ma się co oszukiwać łatwo nie będzie, ale jak mówią „dla chcącego nic trudnego”. Nawet podjęcie się zwykłego przedsięwzięcia budowlanego może nas nieraz zaskoczyć koniecznością przygotowania i uzupełnienia gąszczu dokumentów, a co dopiero gdy dochodzi nam nadzór i uzgodnienia w dodatkowych instytucjach np. Miejskim Urzędzie Konserwatorskim itd.

Podstawowym dokumentem z jakim będziemy musieli się zaprzyjaźnić, a już na pewno zapoznać jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w skrócie UOZ[1]). W niej właśnie znajdziemy definicje związane z obiektami zabytkowymi, rodzaje zabytków i inne podstawowe informacje związane z działalnością w tych obiektach. Ponadto dowiemy się, że jako właściciele zajmujemy się opieką zabytków, ochrona należy zaś do zadań organów administracji publicznej. Oczywiście oprócz samej ustawy UOZ zostało wydane również kilka rozporządzeń wykonawczych, w których m.in. określono wzór kart