Dachy płaskie, nazywane stropodachami są stosowane jako przekrycia najczęściej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Pod względem układu warstw i konstrukcji stropodachy dzielimy na wentylowane (tzw. „zimny dach”) i niewentylowane (tzw. „pełne”). Straty ciepła przez stropodach mogą wynosić od 10% do nawet 30% w zależności od kształtu bryły budynku i izolacyjności cieplnej przegrody. A zatem docieplenie stropodachu, będącego jedną z przegród zewnętrznych, może znacznie obniżyć straty ciepła w budynku. Dotyczy to szczególnie stropodachów wentylowanych, które w latach 70. i 80. XX wieku były stosowane w Polsce w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wykonanych w technologii prefabrykowanej (w systemach wielkiego bloku lub wielkiej płyty), i których izolacyjność cieplna nie spełnia obecnych wymagań normowych.

Stropodachy wentylowane

W stropodachu wentylowanym, pomiędzy stropem ostatniej kondygnacji z warstwą izolacji termicznej a dachem z wodoszczelnym pokryciem, występuje pusta, otwarta przestrzeń, która umożliwia swobodne odprowadzenie pary wodnej z pomieszczeń na zewnątrz budynku przez otwory wentylacyjne umieszczone w ścianach zewnętrznych pod okapem lub kominki wentylacyjne w połaci dachu.