Jak zamawiający może zweryfikować wykonawcę?

Chyba najczęściej stosowanymi warunkami udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są te dotyczące doświadczenia wykonawców. Zwykle zamawiający żądają, aby wykonawcy wykazali się wykonaniem wcześniej określonej liczby dostaw, usług czy robót o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia takiego warunku wykonawcy składają wykazy wykonanych prac, w których podają niezbędne dane ich dotyczące: co było wykonywane, kiedy, dla kogo, ile tego było, jak wysokie było wynagrodzenie itp. (wszystko zależy od konkretnej treści warunku). Jednak na wykazie nie koniec. Zamawiający zazwyczaj chcą, aby wykonawcy przedstawili im także dowody, że prace wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

Dowodami takimi zazwyczaj są oświadczenia podmiotów, na których rzecz wcześniejsze zamówienia były realizowane i mają formę referencji. I choć wydawałoby się, że mamy do czynienia z jedną z najprostszych formalności w całym tym zamówieniowym światku, to i z referencjami bywa różnie. Nie są bowiem dokumentem w żaden sposób sformalizowanym. Problem w tym, że niektórzy zamawiający oczekują od nich więcej niż powinni, a z kolei wykonawcy nie dbają o to minimum informacji, które powinno jednak tam się znaleźć.

Zacznijmy od oczekiwań zamawiających – nadmierne są wówczas, gdy chcą, aby dokument przedkładany przez wykonawcę zawierał szczegółowy opis wszystkich