Na przykładzie elektrod opiszę, jak powinien postępować użytkownik programu Norma w sytuacji, gdy dany materiał ma inną jednostkę miary w katalogu nakładów, a inną w cenniku.

W KNR nr 4-01 w tablicy 1304 występuje materiał: elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 2,5÷6 mm, dla którego norma zużycia została określona w kilogramach na sztukę spawu.

 

 

Rys. 1. Pozycja kosztorysowa KNR 4-01 1304-02

 

Gdy po wprowadzeniu tej pozycji do kosztorysu chcemy dokonać jej wyceny według dostępnego cennika natrafimy najczęściej na okno wyboru jak na Rys. 2. Jak widać, w cenniku dołączonym do kosztorysu występują wprawdzie elektrody, ale jednostką miary jest opakowanie 100 szt.

 

 

Rys. 2. Okno wyboru danych z cennika

 

Jeżeli teraz dokonamy wyboru elementu z cennika (niezależnie czy poprzez Zamień RMS, czy Wybierz cenę) to Norma, widząc różnicę jednostek, zapyta nas o przelicznik.

 

 

Rys. 3. Dialog ustawienia przelicznika jednostek

 

W naszym przykładzie wiemy, że 100 szt. elektrod o średnicy 2,5 mm waży 2,1 kg. Tymczasem program pyta nas, ile sztuk elektrod „wchodzi na jeden kilogram”. W pierwszej chwili pojawia się odruch przeliczenia na boku. Okazuje się jednak, że nie musimy tego robić. W pole przelicznika możemy wpisać wyrażenie. Wpisujemy więc 1 / 2,1, a program sam wyliczy odpowiednią wartość przelicznika.

Jeżeli nie znamy zależności między ilością a masą elektrod, możemy skorzystać z przycisku Masy jednostkowe. Pojawi się wówczas okno, w którym można znaleźć masy jednostkowe różnych materiałów, w tym potrzebnych nam elektrod.

 

 

Rys. 4. Zestawienie mas jednostkowym materiałów budowlanych

 

Aby nie być zmuszonym do przewijania okna w celu znalezienia interesującego nas materiału, możemy w pole Szukaj według nazwy wpisać początkowe litery nazwy. W naszym przypadku będzie to np. „elek”.

 

Wprowadzony w ten sposób przelicznik możemy zapisać w bazie danych programu, aby wykorzystać go później. Należy przy tym pamiętać, że nie jest to przelicznik jednostek jako takich, lecz przelicznik pomiędzy różnymi jednostkami miary w odniesieniu do jednego materiału, czyli w naszym przykładzie masa stu sztuk elektrod o średnicy 2,5 mm i długości 350 mm.

 

 

Rys. 5. Dialog rozbudowy bazy przeliczników jednostek

 

Po wykonaniu opisanych wyżej operacji uzyskamy zmianę w naszej pozycji. Teraz będzie ona wyglądała tak, jak na Rys. 6.

 

 

Rys. 6. Pozycja kosztorysowa ze zmienionym materiałem „elektrody”