Program Mieszkanie+ można uratować pod warunkiem, że budową mieszkań na wynajem zajmą się profesjonaliści.

Program rodzina 500+ napędził konsumpcję.
Program mieszkanie+ napędzi gospodarkę, przy czym nie trzeba „mieć jej we krwi”.
We krwi bywa cholesterol, cukier, adrenalina, alkohol, a gospodarkę - trzeba mieć w głowie.

Wydaje się, że w końcu zrozumiano, iż budować potrafią nieliczni, ale w dalszym ciągu topi gospodarkę nie uwzględniając, że potrzebuje ona mieszkań na wynajem.
W latach 2015-2016 osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację programu mieszkanie+ straciły rok i duże pieniądze na opracowanie analizy zapotrzebowania na mieszkania na wynajem, kiedy z „programu gospodarczego Morawieckiego” oraz z