Gdy wprowadzamy do kosztorysu pozycję i przeglądamy spis katalogów (pozycji katalogowych) to widzimy, że każdy wiersz spisu rozpoczyna się jakąś ikonką.

 

 

Rys.1. Spis grup katalogów.

 

 

 

Rys.2. Fragment spisu katalogów grupy „Katalogi norm”

 

 

 

Rys.3. Fragment spisu pozycji tablicy 0406 KNR-W nr 2-02

 

 

 

Rys.4. Fragment spisu pozycji tablicy 01 katalogu własnego k 1

 

Jak widzimy na powyższych ilustracjach ikony rozpoczynające wiersze spisu treści bazy katalogowej są różne. Ich znaczenie jest następujące:

 

-

Grupa katalogów

-

Katalog lub tablica czyli element zawierający podelementy

-

Katalog dołączony do zestawu ulubionych

-

ozycja katalogowa (element najniższego poziomu)

-

Pozycja katalogowa należąca do grupy podlegającej interpolacji

-

Pozycja scalona

 

W wersji programu Norma 4.17 wprowadziliśmy dodatkowe oznaczenie katalogów:

 

 

Widoczny na symbolu katalogu znak zapytania oznacza, że dany katalog został objęty systemem automatycznej modyfikacji pozycji na podstawie danych z części opisowej katalogu. Oznaczenie to wprowadziliśmy ze względu na fakt, że jeszcze nie wszystkie katalogi zostały przez nas tym systemem objęte. W tej sytuacji użytkownik musi być poinformowany przez nas, czy sytuacja, gdy nie pojawi się okno Modyfikacja pozycji

 

 

Rys.5. Okno modyfikacji pozycji

 

oznacza, że dany katalog nie zawiera pytań pomocniczych gdyż nie został przez nas pod tym kątem opracowany czy też autorzy katalogu nie przewidzieli dla niego żadnych modyfikacji.

Dzięki dodanym przez nas oznaczeniom użytkownik programu wie, że katalog, z którego pobiera pozycje do kosztorysu może zawierać w części opisowej dane specjalne umożliwiające zmianę normatywów i wskazane jest przejrzenie założeń ogólnych i szczegółowych.

 

Poniżej przedstawiamy listę katalogów, które są oznaczone symbolem , chociaż nie zawierają danych potrzebnych do automatycznej modyfikacji normatywów, gdyż ich autorzy tego nie przewidzieli.

 

KNR 0-10

Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych

KNR 0-18

Okładziny ścian zewnętrznych z paneli

KNR 0-20

Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu "PERI"

KNR 0-21

Domy drewniane w technologii kanadyjskiej

KNR 0-26

System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG

KNR 0-28

Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT

KNR 0-29

Roboty izolacyjne wg technologii DEITERMANN. Wysokoelastyczny system SUPERFLEX-10

KNR 0-32

Hydroizolacja z bentonitu VOLCLAY

KNR 0-36

Uszczelniające przesłony gruntowe z Bentomatu

KNR 0-37

System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART

KNR 0-39

Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy DEITERMANN

KNR 0-40

Hydroizolacje i uszczelnienia - system REMMERS

KNR 0-41

Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann

KNR 0-44

Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy Deitermann

KNR 7-11

Pokrycia antykorozyjne i ochronne

KNR 7-19

Urządzenia gazownicze

KNR 7-20

Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych

KNR 7-21

Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych

KNR 7-28

Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń

KNR 7-30

Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich

KNR 7-34

Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych

KNR 7W20

Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych

KNR 9-02

Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK

KNR 9-11

Geosyntetyki w robotach ziemnych

KNR AT-18

Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M

KNR AT-20

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur

KNR AT-30

Rusztowania systemowe firmy Layher

KNR AT-31

Technologia ocieplenia budynków w systemach Baumit

KNR AT-32

Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii Baumit

KNR BO-12

Roboty remontowe: mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk