W cennikach RMS oprócz cen nakładów publikowane są również stawki narzutów kosztorysowych. Do tej pory mechanizm importujący cenniki nie umożliwiał automatycznego odczytu tych wartości. Co prawda ręczne przepisanie dwóch, góra trzech liczb nie stanowiło dla Państwa specjalnego problemu, ale było to rozwiązanie co najmniej nieeleganckie. W związku z tym zdecydowaliśmy się na dodanie w naszych programach importu wskaźników narzutów z najpopularniejszych cenników, tj. Intercenbudu oraz Sekocenbudu.

 

Import wskaźników w programach Norma PRO i Norma STANDARD 4.40

 

Płytę z cennikami umieszczamy w napędzie CD/DVD. Po uruchomieniu Normy (jeszcze przed otworzeniem kosztorysu) wybieramy z górnego menu polecenie: "Wskaźniki narzutów -> Importuj..." (przy okazji, widoczna poniżej opcja "Pokaż tabele" wyświetla tabelę zaimportowanych wskaźników narzutów).

 

 

Importu można dokonać na kilka sposobów:

  • poprzez automatyczne rozpoznanie dysku (przycisk "Rozpoznaj format"),

 

 

  • poprzez wskazanie pliku na płycie lub dysku (przycisk "Przeglądaj"),

 

 

  • on-line (wyłącznie z serwisu internetowego Intercenbud).

 

Najłatwiej jest oczywiście zaimportować narzuty on-line. W oknie "Import wskaźników narzutów" wystarczy zaznaczyć opcję "systemu -> Intercenbud" i kliknąć na przycisku z napisem "Importuj".

 

 

Proszę pamiętać, że ta metoda jest dostępna tylko dla abonentów Intercenbudu, po wcześniejszym skonfigurowaniu dostępu w "Opcjach programu". Na zakładce "Konfiguracja baz" należy zaznaczyć opcję "poprzez internet" i uzupełnić pola: "Użytkownik" i "Hasło" w sekcji "Logowanie" (klient otrzymuje te dane po wykupieniu abonamentu).

 

 

Koniec importu jest sygnalizowany poniższym komunikatem.

 

 

Zaimportowane wskaźniki narzutów można wyświetlić po wybraniu polecenia "Pokaż tabele" z menu "Wskaźniki narzutów".

 

 

Wskaźniki narzutów można wczytać do programu korzystając również ze standardowej opcji importu cenników (opcja: "Bazy cenowe -> Importuj cennik"). W tym celu, w oknie "Import pliku lub dysku z cennikami" należy przełączyć się na zakładkę "Opcje importu" i zaznaczyć polecenie "Importuj wskaźniki narzutów".

 

 

A oto, jak wykorzystać zaimportowane wskaźniki w kosztorysie. Po otwarciu kosztorysu przełączamy się na widok "Narzuty kosztorysu" (klawisz F12). Z górnego menu wybieramy polecenie "Narzuty -> Wskaźniki narzutów...".

 

 

W oknie "Wskaźniki narzutów" można wybrać wydawcę (Intercenbud, Promocja), poziom, branżę i poszczególne wskaźniki.

 

 

Przycisk "Wczytaj" przeniesie zaznaczone wartości do kosztorysu.

 

 

Korzystając ze skrótów przypisanych narzutom, program zmienia ich stawki (nie dodaje nowych narzutów).

 

 

Koszty zakupu w "Tabeli narzutów" są domyślnie wyłączone. Odpowiednia wartość zostanie wpisana do kosztorysu po włączeniu Kz dla wybranej branży.

 

 

 

Przy doliczaniu kosztów zakupu do cen jednostkowych materiałów w kosztorysie, wskaźnik zostanie wczytany na zakładkę "Liczenie narzutów" w oknie "Opcje kosztorysu".

 

 

Import wskaźników w programie Norma EXPERT 5.3.400

 

Płytę z cennikami umieszczamy w napędzie CD/DVD. Po uruchomieniu Normy wybieramy z wstążki poleceń przycisk „Cenniki” z zakładki „Zasoby”.

 

 

W oknie „Cenniki” które się wyświetli wybieramy polecenie „Importuj" na wstążce poleceń.

 

 

Import można wykonać poprzez automatyczne rozpoznanie dysku (przycisk "Rozpoznaj format").
Oprócz cen w tle zostaną wczytane do bazy wskaźniki narzutów.

 

 

Najłatwiej jest oczywiście zaimportować narzuty on-line. W oknie importu wystarczy wybrać opcję "System -> Intercenbud" i kliknąć na przycisku z napisem "Importuj". Tak jak wcześniej wskaźniki zostaną zaimportowane w tle.

 

 

Proszę pamiętać, że ta metoda jest dostępna tylko dla abonentów serwisu Intercenbud, po wcześniejszym skonfigurowaniu dostępu. Na zakładce "Opcje użytkownika" w "Opcjach programu" należy uzupełnić pola: "Nazwa użytkownika" i "Hasło" w sekcji "Logowanie do serwisu Intercenbud" (klient otrzymuje te dane po wykupieniu abonamentu).

 

 

 

Zaimportowane wskaźniki narzutów można wyświetlić po rozwinięciu w lewym panelu grupy „Średnie wskaźniki narzutów”.

 

 

A oto jak wykorzystać zaimportowane wskaźniki w kosztorysie. Po otwarciu kosztorysu przełączamy się na widok "Narzuty kosztorysu" (klawisz F12). Z wstążki poleceń wybieramy nowe polecenie "Wskaźniki narzutów".

 

 

W oknie "Wczytaj wskaźniki narzutów z cenników" można wybrać wydawcę (Intercenbud, Promocja), poziom, branżę i poszczególne wskaźniki.

 

 

Przycisk "OK" przeniesie zaznaczone wartości do kosztorysu.

 

 

Korzystając ze skrótów przypisanych narzutom, program zmienia ich stawki (nie dodaje nowych narzutów).

 

 

Koszty zakupu w „Tabeli narzutów” są domyślnie wyłączone. Odpowiednia wartość zostanie wpisana do kosztorysu po włączeniu Kz dla wybranej branży.

 

 

Przycisk "OK" przeniesie koszty zakupu do kosztorysu.

 

 

 

 

 

Jeśli macie Państwo pytania lub sugestie dotyczące opisanej powyżej opcji programu, prosimy o kontakt z działem serwisu Athenasoft pod numerem telefonu: 22 811-76-86.