Bardzo często zdarza się, że stworzyliśmy kosztorys, do którego wprowadziliśmy pracowicie zebrane ceny. Nie chcieliśmy bowiem korzystać z informatorów cenowych, które siłą rzeczy podają wartości przybliżone, a nam zależało na cenach prawdziwych. Gdy następnie tworzymy nowy kosztorys, chcemy skorzystać z cen wprowadzonych do pierwszego. W Normie można to uzyskać bardzo prosto. Z menu Ceny wybieramy hasło Uaktualnij ceny i w oknie, które się ukaże, zaznaczamy hasło Na podstawie innego wybranego kosztorysu.

 

 

Rys. 1. Okno aktualizacji cen

 

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK zobaczymy normalne okno wyboru kosztorysu, wskażemy odpowiedni, zatwierdzimy i po wszystkim. Jak widzimy działanie to naprawdę nie wymaga wysiłku.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy chcielibyśmy wykorzystać ceny z kilku wcześniej stworzonych kosztorysów? Mamy dwie możliwości.
Pierwsza, to kilkukrotne powtórzenie powyższej operacji, przy zaznaczonej opcji Uaktualniaj tylko ceny zerowe, żeby ceny z jednego kosztorysu nie zamazywały cen wcześniej wprowadzonych.
Warto jednak zastosować inną metodę, która jest zdecydowanie wygodniejsza, gdy będziemy chcieli nasze ceny wykorzystywać do wielu kosztorysów. Po prostu musimy utworzyć cennik, w którym będziemy magazynowali ceny z kolejno tworzonych kosztorysów. O tworzeniu cennika nie będę dużo pisał, bo szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć w helpie. W każdym razie, po utworzeniu cennika o nazwie np. Ceny_moje możemy wprowadzać do niego te ceny z kosztorysów, które są dla nas istotne. W tym celu po utworzeniu kosztorysu i wprowadzeniu do niego cen, wybieramy cennik Ceny_moje i z menu Ceny wybieramy hasło Uaktualnij cennik.

 

 

Rys. 2. Menu Ceny

 

Pokaże się wówczas okno Uaktualnij cennik, w którym określamy czy chcemy wstawić do cennika ceny R, M czy S oraz możemy zdecydować, co program ma zrobić gdy element wyceniony w kosztorysie już istnieje w cenniku (Rys. 3. pole Wybór cen wstawianych do cennika).

 

 

Rys. 3. Okno Uaktualnij cennik

 

Po zatwierdzeniu OK ceny z kosztorysu uzupełnią dane w cenniku. Działanie to powtarzamy dla wszystkich kosztorysów, do których wprowadziliśmy ceny zdobyte od dostawców.
Mając tak przygotowany cennik, możemy go wykorzystać do wyceny nowego kosztorysu. W tym celu po wywołaniu okna Uaktualnij ceny zaznaczamy opcję Na podstawie cenników podłączonych do kosztorysu.