W ramach spełniania życzeń użytkowników programu, autorzy Normy dodali możliwość definiowania cech. Aby wyjaśnić o co tu chodzi, zacytuję fragment tekstu z pliku czytajto.chm, który można znaleźć w folderze głównym programu:

„Cecha jest dowolnym tekstem (o długości ograniczonej do 64 znaków). Dla każdej cechy można zdefiniować wartości tekstowe. Do każdego nakładu w zestawieniu można przypisać dowolną ilość cech i ich wartości. Cechy dodawane przez użytkownika pamiętane są w lokalnym słowniku cech (plik "Cechy.ini"). Użytkownik może przypisywać nakładom cechy i wartości poprzez definiowanie nowych (te są automatycznie dodawane do słownika) lub poprzez wybór ze słownika.”

Dariusz Cielebąk

 

I po co to wszystko, można by zapytać? Otóż jak zaznaczyłem, wprowadzone to zostało na życzenie użytkowników. Może (a nawet na pewno) nie wszystkim ten mechanizm się przyda, ale program zawiera wiele mechanizmów, które są potrzebne jedynie niektórym. Tak być musi, aby program był uniwersalny. Ważne jest, żeby istnienie takich mechanizmów nie zaciemniało interfejsu. Tak jest w Normie, gdzie wszystkie podstawowe funkcje są widoczne i łatwe w zastosowaniu, a funkcje wyrafinowane są umieszczone nieco „z boku”, aby nie utrudniać życia tym, którzy ich w danym momencie nie potrzebują. Piszę „w danym momencie”, bo niejednokrotnie spotykałem się z tym, że człowiek, który początkowo krzywił się na jakąś funkcję, po pewnym czasie nie wyobrażał sobie bez niej pracy.

Ale do rzeczy. Jak pisze pan Cielebąk, cecha jest dowolnym tekstem, którego długość nie może przekraczać 64 znaków. Dodatkowo istotne jest, że cecha może mieć wiele wartości, które też są tekstami. Cóż to oznacza? Otóż jeżeli chcemy na przykład wyszukać wszystkie (lub wybrane) elementy według koloru, to tworzymy w słowniku cech nową cechę o nazwie „kolor” i przypisujemy jej różne wartości będące nazwami kolorów. Następnie do różnych elementów przywiązuję cechę „kolor” z wartościami „biały”, czerwony”, „żółty” itd.

 

 

Rys. 1. Okno definicji słownika cech

 

Gdy teraz w zestawieniu materiałów chcemy szybko wyszukać i posortować według koloru różnobarwne elementy, to dodajemy do formularza zestawienia materiałów kolumnę „Cechy” i klikając w nią powodujemy, że materiały zostaną uporządkowane jak na Rys. 2.

 

 

Rys. 2. Zestawienie materiałów posortowane według cechy

 

Być może niektórzy z Państwa powiedzą, że to samo można osiągnąć wykorzystując istniejący „od zawsze” mechanizm grupowania. Niby tak, ale nie całkiem. Po pierwsze grupy nie mają podgrup, a czymś w tym rodzaju są wartości cech. Dzięki ich istnieniu można w obrębie jednej cechy dokonywać porządkowania według jej wartości.

Dodatkowo jeden materiał może należeć tylko do jednej grupy, natomiast cech może mieć wiele. Dzięki temu można dokonywać sortowania według różnych kryteriów.

 

Na zakończenie stwierdzę jedynie, że opisany tu mechanizm na pewno może być lepszy, wygodniejszy, czy bardziej użyteczny. Aby jednak tak się stało musimy otrzymywać od Państwa sygnały na temat Waszych potrzeb i oczekiwań od programu. Po raz kolejny apeluję o zgłaszanie uwag i zastrzeżeń, czy nawet pretensji. Pochwały są wprawdzie bardzo miłe, ale mniej konstruktywne. Przy okazji gorące podziękowania dla wszystkich tych, którzy swoimi cennymi uwagami pomagają nam rozwijać program.