Posadzka to wierzchnia warstwa użytkowa podłogi np. płytki ceramiczne, panele, wykładzina dywanowa. Natomiast pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji (stropu, płyty żelbetowej na gruncie) nadające jej wymagane właściwości użytkowe (rys. 1). Układ warstw podłogowych jest zróżnicowany w zależności od rodzaju, funkcji i przewidzianego sposobu użytkowania posadzki, czyli jej obciążeń. W skład podłogi wchodzi przynajmniej jeden podkład (określenie normowe)