Funkcjonalność, walory estetyczne i spektakularny efekt wizualny to główne cechy nowoczesnych budynków. Obecnie kluczowe znaczenie ma również szeroko pojęta energooszczędność. Zrównoważone budownictwo to ważna kwestia nie tylko dla projektantów, lecz także coraz częściej dla użytkowników, którzy chcą mieszkać i pracować w otoczonych zielenią budynkach o wysokiej jakości energetycznej.
Projektanci wykorzystując innowacyjne rozwiązania dążą do ograniczenia śladu węglowego – wręcz do zeroemisyjności. Starają się stosować materiały ekologiczne, trwałe i poddające się recyklingowi, np. drewno. Rośnie znaczenie koncepcji budownictwa cyrkularnego wpisującej się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Okazuje się, że prefabrykowane budownictwo drewniane doskonale spełnia te założenia.

Koncepcja budownictwa cyrkularnego

W ogólnie panującej gospodarce linearnej zapotrzebowanie na surowce stale rośnie, co związane jest z coraz większą liczbą ludzi na Ziemi i wzrostem ich potrzeb. Hasło przewodnie takiej gospodarki: „weź – zużyj – wyrzuć”, oznacza brak możliwości wykorzystania pełnego potencjału surowców, czyli ponownego użycia, np. w formie recyklingu czy odzysku. Aby spełnić założenia zrównoważonego budownictwa, linearny model gospodarczy, wg którego działa większość sektora budowlanego, musi zostać zastąpiony modelem cyrkularnym. Zakłada on, że materiały i produkty będą w maksymalnym stopniu wykorzystywane, a ilość odpadów ograniczana już na etapie projektowania.

Koncepcja gospodarki cyrkularnej – zwanej Circular Economy – jest strategią holistyczną, zakładającą rozwiązanie problemu odpadów, a jednocześnie niemarnowania surowców. Utrzymanie w obiegu surowców, materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości, to główne założenie tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Istotne jest zatem ponowne wykorzystanie, recykling lub odzysk materiałów i komponentów. Powinno się to przełożyć m.in. na wydłużenie życia budynków, części i materiałów, z których zostały wykonane, przy utrzymywaniu ich maksymalnej wartości w obiegu gospodarczym.
Projektowanie zgodnie z zasadami budownictwa o obiegu zamkniętym oznacza nie tylko wykorzystywanie materiałów z recyklingu, lecz także taki sposób zaprojektowania budynku, aby wymagał jak najmniej remontów i serwisów, niewielkich zmian przy ew. adaptacji do innych celów, a jego komponenty były łatwe do zdemontowania. Do budowy takiego obiektu powinny być wykorzystane naturalne, odnawialne materiały, obniżające ślad węglowy budynku.