Zapraszamy do udziału w dorocznej konferencji szkoleniowej SKB. Jej tematyka może być przedmiotem zainteresowania nie tylko grona kosztorysantów zajmujących się sporządzaniem dokumentów kosztowych, ale również zamawiających, których zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
 

Oczekiwanie na nową ustawę Prawo zamówień publicznych (i związane z tym zmiany w opisie i szacowaniu wartości zamówień na roboty budowlane) jest dobrym czasem, żeby zastanowić się, co należałoby zmienić i jak to wykorzystać.
 

Przedmiar robót to podstawowy i ciągle pracochłonny dokument – chcemy pokazać, w jaki sposób można wykorzystać elektroniczną dokumentację, czy konieczne są podstawy i zasady obliczania ilości robót i jakie są kierunki zmian, biorąc pod uwagę BIM (rozwijający się niezależnie od braku przepisów i wsparcia urzędowego).
 

Zajmiemy się także kosztorysem inwestorskim – omówimy, co stwarza najwięcej problemów i jakie są niezgodności w obowiązującym od czternastu lat rozporządzeniu, jakie wyznaczyć kierunki zmian, biorąc pod uwagę planowaną nowelizację ustawy Pzp.
 

Chcielibyśmy również podzielić się informacjami nt. planowanych przepisów dotyczących metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków.
 

Pokażemy opracowaną metodę oceny spójności ofert składanych przez wykonawców. Modyfikacja obecnego zakresu informacji przekazywanych zamawiającemu pozwoliłaby na precyzyjne ustalenie, czy oferowane ceny za obiekt mieszczą się w zakresie tzw. cen rynkowych. Odrzucanie nieuzasadnienie niskich ofert niewymagające rozstrzygnięć przez KIO, gdyż oparte o techniczne podstawy, jest istotne. Może znacząco przyspieszyć proces wyboru wykonawcy i pozwoli uniknąć problemów, mających miejsce po wyborze nieuzasadnienie niskiej oferty jako najkorzystniejszej.
 

Kolejnym prezentowanym zagadnieniem będzie analiza Inżynierii Wartości (Value Engineering). Jest to bowiem bardzo ważny element realizacji każdego z przedsięwzięć inwestycyjnych, pozwalający na wybór optymalnej opcji projektowej w poszczególnych fazach (od koncepcji poprzez projekt budowlany i wykonawczy aż do weryfikacji i kontroli na etapie realizacji), uwzględniający budżet, wymagania i oczekiwania inwestora.
 

Zapraszamy zatem do udziału w konferencji, która będzie szansą na dyskusję i wymianę doświadczeń, szczególnie w obecnej sytuacji znaczących zmian w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i w ustawie o podatku od towarów i usług.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH
00-511 WARSZAWA, UL. Nowogrodzka 31 lok. 327
e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl
www.kosztorysowanie.org.pl

tel./fax: 22 826 15 67

 

 


warunki uczestnictwa