Wiele KNR-ów do wyboru

W zbiorze katalogów do kosztorysowania systemów dociepleń jest już co najmniej dziesięć różnych opisujących wyłącznie te prace (patrz ramka). Ponadto w wielu innych (np. KNR 2-02, KNNR 2) dociepleniom poświęcono odpowiednie rozdziały.

Tylko pozornie może się to wydawać powielaniem tych samych informacji. Tymczasem wchodząc w szczegóły można dostrzec sporo różnic zarówno w normach zużycia materiałów i robocizny, jak i w elementach zestawów wchodzących w skład danej technologii. 

Wprowadzane są coraz to nowe wyroby chemii budowlanej. Dla uzyskania gwarancji na wykonane prace należy bezwzględnie stosować się do wymagań producentów, którzy w swoich laboratoriach dopracowują zestawy materiałów nie kolidujących lecz współpracujących ze sobą. Na różne podłoża i do różnych warunków dobiera się komplety, pozwalające uzyskać optymalny efekt jednocześnie nie narażając odbiorcy na niepotrzebne wydatki. 

Katalogi do wyceny systemów dociepleń dostępne w programach Norma: 

 1. KNR AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT.
 2. KNR AT-38 Systemy ociepleń ATLAS.
 3. KNR AT-48 System ociepleń KRAUTOL Krautherm.
 4. KNR AT-53 Systemy ociepleń TERMO ORGANIKA.
 5. KNR 0-23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER (uzup. do KNR 2-02, Roz. 09 i 26, normy zakładowe).
 6. KNR 0-28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT (uzup. do KNR 2-02, Tom II, Roz. 26).
 7. KNR 9-13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL.
 8. KNR 9-24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach firmy BASF.
 9. KNR 9-27 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy DRYVIT.
 10. KNR 9-28 Ocieplenie budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK.
 11. KNR K-58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX.

Dodatkowo inne katalogi zawierają rozdziały dotyczące tej pracy, m.in. KNR 2-02, KNNR 2, KNNR 3, KNR 0-29, KNR 0-41, KNR BC-02, ZKNR C-1, KNR K-49.

I to jest powód, dla którego producenci publikują KNR-y na proponowane przez siebie technologie. Zmieniają się materiały, zmieniają się wymagania, dlatego powstają nowe zbiory norm. Wszystko po to, aby ułatwić pracę projektantowi, wykonawcy i kosztorysantowi. Gdyby takich instrukcji nie wydawano, mogłoby się zdarzyć, że wykonawca zastosuje np. taki środek impregnujący ściany, który jednocześnie uniemożliwi trwałe związanie kolejnych warstw. Albo niewłaściwie dobrana farba elewacyjna doprowadzi do destrukcji styropianu. Dla wielu naszych „fachowców” są to sprawy najzwyczajniej abstrakcyjne, o czym nieraz możemy się przekonać i dlatego nie wolno im pozwalać na dowolność.

Nowe katalogi – łatwiejsza wycena

Przy okazji warto odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie kalkulować kosztorysu na jednym, podstawowym KNR? Przecież podstawiając czy zmieniając nazwy użytych RMS także osiągniemy właściwy finał. Odpowiedź jest oczywista. Bo szkoda naszego czasu! Aby dostosować taką standardową pozycję pobraną np. ze sztandarowego KNR 2-02, należałoby zmienić nazwę każdego materiału i sprawdzić w kartach technicznych jego normatywne zużycie. Następnie ręcznie wprowadzić modyfikację i poważnie zastanowić się, czy nie zmienić liczby roboczogodzin dla robocizny, bo przecież mamy do czynienia z nową, ale przede wszystkim inną technologią. Aby nie być gołosłownym, weźmy prosty przykład: 
KNR 2-02, tabl. 2601-01 na m kw. docieplanej ściany mamy następujące materiały:

 • masa klejąca – 0,0097 m3/m2
 • płyty styropianowe – 0,0324 m3/m2
 • siatka z włókna szklanego St-17 szer. 1,1 m – 1,1370 m2/m2
 • wyprawa elewacyjna Malix Z – 6,0300 kg/m2

Zauważmy: styropian jest grubości 3 cm! Co to jest masa klejąca? To ok. 10 litrów jakiejś zaprawy do przyklejenia płyt styropianowych na ścianę z betonu lub otynkowaną. Jeśli tynk na tej ścianie to baranek, zaprawy potrzeba będzie więcej. Dodatkowo trzeba jeszcze policzyć zrobienie tej zaprawy, korzystając z odrębnego rozdziału KNR 2-02 dotyczącego przygotowania betonów i zapraw! A wyprawa elewacyjna Malix Z? Konia z rzędem każdemu w wieku 50 lat i mniej, nie wspominając o naszych ukraińskich pracownikach, kto wie co to jest, a raczej co to było.

Jeślibyśmy pozostali z tym jednym, chociaż przecież podstawowym katalogiem dla kosztorysanta, to ileż by się człowiek musiał namęczyć, aby w miarę rzetelnie wyliczyć ilości potrzebnych materiałów do wykonania docieplenia. Więc Panowie i Panie – do roboty! Należy rozpoznać te nowości, aby skutecznie i szybko posługując się odpowiednimi KNR-ami porządnie opisać (czytaj – wyliczyć) stojące przed nami zadania. Polecamy nowy KNR AT-53 do korzystania – wszak materiały Termo Organiki są jednymi z bardziej popularnych. 

Nowy KNR AT-53 

W katalogu przedstawiono wykonanie ociepleń w ośmiu systemach opracowanych przez firmę Termo Organika. Są to:

 1. System Termo Organika® EPS.
 2. System TERMONIUM Termo Organika® EPS.
 3. System Termo Organika® RENOVA (ocieplanie ociepleń).
 4. System Termo Organika® TO-DECOR (z okładziną z paneli dekoracyjnych).
 5. System Termo Organika® PGP (z wełną mineralną).
 6. System Termo Organika® PIR.
 7. System HAAGSBERGEN EPS z elastycznymi prefabrykowanymi płytkami mineralnymi.
 8. System HAAGSBERGEN MW z elastycznymi prefabrykowanymi płytkami mineralnymi.
KNR AT-53 Fot. Athenasoft

Nowy KNR AT-53 ułatwia wycenę systemów dociepleń firmy Termo Organika

Opracowanie zawiera jednostkowe nakłady (robocizna, materiały, sprzęt) niezbędne do przygotowania podłoża, ocieplenia płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej, wykonania wypraw cienkowarstwowych, dekoracyjnego wykończenia elewacji oraz innych elementów związanych z ociepleniem budynków.

Przykładowy kosztorys

Kosztorys dotyczy termomodernizacji elewacji tylnej budynku mieszkalnego w technologii ETICS. Obiekt wzniesiony ponad 100 lat temu nie spełnia współczesnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej. Istniejące tynki są mocno zużyte, zawilgocone i odparzone, a w wielu miejscach wypłukane do gołej cegły. Wspólnota mieszkańców, ratując „dach nad głową” i szukając oszczędności na ogrzewaniu zdecydowała się na zainwestowanie w ocieplenie swojego budynku. Elewacje frontowa i boczna (nieujęte w tym kosztorysie) będą remontowane za pomocą tynków komorowych – takie wymagania postawił miejscowy konserwator zabytków. Natomiast ściany na tyłach tego budynku można skutecznie docieplić w wybranym systemie, w tym przypadku zdecydowano się na zestaw materiałów w systemie Termo Organika.
Powierzchnia tylnej elewacji wynosi ok. 88 m2. Pełny kosztorys można pobrać na końcu strony. 

Ocieplany budynek – przykładowy kosztorys dotyczy tylnej elewacji Rys. Instal STD Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych

Ocieplany budynek – przykładowy kosztorys dotyczy tylnej elewacji