W poprzednim artykule [4] opisałem różnice w przedmiarowaniu robót budowlanych w zależności od stopnia rozwoju modelu BIM. Teraz zajmę się wstępnymi oszacowaniami kosztowymi opartymi na modelu Macro Bim, a więc przy stopniu szczegółowości modelu LOD 1 lub LOD 2 zgodnie z opracowaniem BIM Standard PL [1]. W kolejnym numerze przedstawię kosztorysowanie oparte na modelach Micro BIM przy wyższych stopniach szczegółowości.

Oszacowania kosztowe oparte na wskaźnikach powierzchniowych i kubaturowych

Model Macro BIM ma niski stopień szczegółowości geometrii oraz praktycznie niewiele jeszcze zawartych w nim informacji. Modele Macro to modele bryłowe, budowane bez zbytniej szczegółowości detali, często nawet bez drzwi i okien. Na tym etapie nie potrzeba także dużej ilości informacji, ani nie muszą być one bardzo szczegółowe [2]. Szybka i łatwa konstrukcja wstępnego modelu na etapie szkiców, koncepcji, ewentualnie projektu architektonicznego ułatwia analizę wielu możliwych pomysłów dotyczących np. kształtu budynku, czy rozplanowania. Oczywiście przy tak wielowariantowym podejściu istnieje potrzeba wykonania szybkich wstępnych kalkulacji kosztowych w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji. Oszacowania kosztowe oparte na modelu Macro BIM muszą być i są z założenia szybkie, ale co istotne te szacunkowe kalkulacje cechują się dość dużym błędem wynikającym z braku szczegółowości modelu. Na podstawie modeli o poziomie rozwoju LOD 1 można jedynie prowadzić wyceny kosztów oparte na ogólnych parametrach budynku takich jak: kubatura, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa itp.

W przypadku przedmiarowania dość problematyczne jest automatyczne wyliczenie kubatury obiektu w modelu BIM. Często trzeba dokonać obliczeń dodatkowych albo wykorzystać możliwości dostępnego oprogramowania do modelowania (działając na tzw. plikach natywnych) lub w przeglądarkach plików IFC i bezpośrednio w programach kosztorysowych.