Posadzki przemysłowe – przypadki szczególne

Duża wytrzymałość, bardzo wysoka odporność na ścieranie, wysoka odporność na obciążenia dynamiczne (uderzenia), niewielkie wchłanianie olejów i tłuszczów, bardzo dobra odporność na wpływ czynników atmosferycznych i chemikaliów, szczelność, estetyczność, łatwość utrzymania w czystości, czy wreszcie znikome osiadanie kurzu – to podstawowe obecnie wymagania dotyczące powierzchni posadzek przemysłowych. W niektórych sytuacjach wymagania te muszą być rozszerzone o zdolność odprowadzania ładunków elektrycznych. W takich pomieszczeniach wykonuje się tzw. posadzki antyelektrostatyczne, których specjalna budowa pozwala na odprowadzenie ładunku elektrycznego z powierzchni posadzki. Wymusza to oczywiście zastosowanie systemowego rozwiązania; podczas odbioru robót wykonuje się odpowiednie pomiary; wprowadzenie przypadkowego materiału do układu warstw posadzki (lub nawet zmiana grubości jednej z warstw) może spowodować utratę zdolności odprowadzania ładunków.

 

Posadzki antyelektrostatyczne mogą występować w następujących wariantach:

 

1. gładkim (patrz - rysunek); w skład systemu wchodzą:

 • systemowy gruntownik
 • taśma i lakier przewodzący
 • warstwa użytkowa (przewodząca) – grubowarstwowa żywica epoksydowa lub poliuretanowa

 

 

2. lub szorstkim (antypoślizgowym) z przewodzącą posypką

 • taśma przewodząca
 • systemowy gruntownik
 • posypka przewodząca
 • warstwa użytkowa (przewodząca) – cienkowarstwowa żywica epoksydowa lub poliuretanowa

albo przewodzącym lakierem

 • systemowy gruntownik
 • taśma i lakier przewodzący
 • posypka przewodząca
 • warstwa użytkowa (przewodząca) – cienkowarstwowa żywica epoksydowa lub poliuretanowa

 

Ładunki elektryczne zbierane są z powierzchni przez przewodzącą warstwę użytkową i poprzez przewodzącą posypkę lub lakier przedostają się do specjalnych miedzianych taśm, którymi są odprowadzane do uziomów. Układ taśm (rozstaw) nie musi być w każdym przypadku taki sam; należy zawsze sprawdzić wymagania z dokumentacji technicznej (na pewno taśmy są układane po obwodzie pomieszczenia).

 

Kosztorys – Posadzki antyelektrostatyczne

 

Drugim przypadkiem szczególnym są posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych. Podstawowym wymogiem jest tam bezpieczne użytkowanie. Zapewnia to tzw. klasa antypoślizgowości (od R9 do R13) oraz przestrzeni wypełnienia (od V4 do V10). Często mówi się o posadzkach szorstkich (antypoślizgowych), jednakże bez dalszego sprecyzowania (inna sprawa, że nie ma u nas wytycznych, które to szczegółowo ujmują). W Niemczech dokładnie precyzują to wytyczne BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003.
Dla posadzek z żywic epoksydowych i/lub poliuretanowych wykonuje się na świeżo ułożonej warstwie żywicy posypkę z piasku kwarcowego lub korundu; po związaniu nadmiar piasku należy usunąć i wykonać lakierowanie powierzchni (patrz tablica 1 i 2).

 

Tablica 1 – Przykładowe sposoby uzyskiwania odpowiedniej klasy antypoślizgowości oraz przestrzeni wypełnienia

 

Klasa
antypoślizgowości
Przestrzeń
wypełnienia
Posypka Zużycie żywicy
do wykonania
lakierowania
R11 np. piasek kwarcowy 0,2 - 0,7 mm 600 g/m2
R11 V4 np. piasek kwarcowy 0,3 - 0,8 mm 600 g/m2
R12 V6 np. korund 0,5 - 1,0 mm 1000 g/m2
R13 V4 np. piasek kwarcowy 0,7 - 1,2 mm 1000 g/m2

 

 

Tablica 2 – Przykładowe zalecenia niemieckie, wg wytycznych: BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003

 

Warsztaty samochodowe i naprawcze
Magazyny części zamiennych i poczekalnie R11
Kanały R12 V4
Myjnie R11 V4
Warsztaty i hangary lotnicze
Hangary R11
Hale napraw R12
Myjnie R12 V4
Remizy strażackie
Parkingi wozów strażackich R12
Pomieszczenia konserwacji sprzętu gaśniczego R12
Garaże
Garaże, parkingi nie wystawione na działanie warunków pogodowych R10
Garaże, parkingi wystawione na działanie warunków pogodowych R11 (R10 V4)
Otwarte powierzchnie parkingowe R11 (R10 V4)
Zewnętrzne ciągi komunikacyjne
Chodniki R11 (R10 V4)
Platformy załadunkowe zadaszone R11 (R10 V4)
Platformy załadunkowe niezadaszone R12 V4
Strefa tankowania niezadaszona R12
Strefa tankowania zadaszona R11
Oczyszczalnie ścieków
Pompownie R12
Pomieszczenia stref usuwanie osadów ze ścieków R12
Pomieszczenia aparatury kontrolnej R12
Pomieszczenia w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej
Pomieszczenia do dezynfekcji R11
Pomieszczenia do sterylizacji - przedsionki R10
Pomieszczenia związane z nieczystościami R10
Pomieszczenia wykonywania sekcji R10
Pomieszczenia dla kąpieli leczniczych, błotnych itp. zabiegów R11
Strefy mycia przed salami operacyjnymi, gipsownie R10
Pomieszczenia sanitarne R10

 

 

Kosztorys Posadzka antypoślizgowa pokazuje różnice kosztów dla posadzki w magazynie na oleje i tłuszcze (klasa R12 V6) a pomieszczeniem na nabiał (klasa R11).