KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

 

Kosztorysowe stawki robocizny stosowane przez zakłady rzemieślnicze przy zawieraniu umów o wykonanie robót wzrosły w porównaniu z IV kwartałem 2010 r. następująco:

- o 0,6% przy robotach budowlanych,

- o 0,9% przy instalacjach sanitarnych,

- o 1,3% przy instalacjach elektrycznych.

 

Wskaźniki narzutów nie zmieniły się.


Kształtowanie się kosztorysowych stawek robocizny ilustruje poniższy wykres.

 

 

Wykres odzwierciedla comiesięczne zmiany kosztorysowych stawek robocizny z okresu stycznia i ostatnich dwóch miesięcy 2010 r. oraz stycznia i lutego 2011 r.:

- od -0,1 do 0,8% przy robotach budowlanych,

- od 0,1 do 1,0% przy instalacjach sanitarnych,

- od 0,0 do 1,0% przy instalacjach elektrycznych.

 

Od stycznia 2010 r. do stycznia 2011 r. stawki robocizny przy robotach budowlanych nie zmieniły się, przy instalacjach sanitarnych wzrosły o 0,4%, a przy instalacjach elektrycznych wzrosły o 1,6%.


W tablicy 5 ukazano z kolei wartości robocizny brutto, tj. obejmujące stawkę kosztorysową wraz z odniesionymi do niej narzutami (kosztów pośrednich i zysku).

 

 

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

W porównaniu z poprzednim kwartałem stawki robocizny brutto zwiększyły się przy robotach budowlanych o 0,6%, przy instalacjach sanitarnych o 1,0%, a przy elektrycznych o 1,3%.

Zamieszczone niżej stawki i narzuty wywodzą się z badania blisko tysiąca zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Dane źródłowe zweryfikowano odrzucając incydentalne, rażąco wysokie lub niskie wartości.
Informacje mają charakter rynkowy, tzn. odzwierciedlają poziom stawek i narzutów, jaki wystąpił na przełomie stycznia i lutego 2011 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

 

Kosztorysowe stawki robocizny stosowane przez zakłady rzemieślnicze przy zawieraniu umów o wykonanie robót wzrosły w porównaniu z IV kwartałem 2010 r. następująco:

- o 0,6% przy robotach budowlanych,

- o 0,9% przy instalacjach sanitarnych,

- o 1,3% przy instalacjach elektrycznych.

 

Wskaźniki narzutów nie zmieniły się.


Kształtowanie się kosztorysowych stawek robocizny ilustruje poniższy wykres.

 

 

Wykres odzwierciedla comiesięczne zmiany kosztorysowych stawek robocizny z okresu stycznia i ostatnich dwóch miesięcy 2010 r. oraz stycznia i lutego 2011 r.:

- od -0,1 do 0,8% przy robotach budowlanych,

- od 0,1 do 1,0% przy instalacjach sanitarnych,

- od 0,0 do 1,0% przy instalacjach elektrycznych.

 

Od stycznia 2010 r. do stycznia 2011 r. stawki robocizny przy robotach budowlanych nie zmieniły się, przy instalacjach sanitarnych wzrosły o 0,4%, a przy instalacjach elektrycznych wzrosły o 1,6%.


W tablicy 5 ukazano z kolei wartości robocizny brutto, tj. obejmujące stawkę kosztorysową wraz z odniesionymi do niej narzutami (kosztów pośrednich i zysku).

 

 

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

W porównaniu z poprzednim kwartałem stawki robocizny brutto zwiększyły się przy robotach budowlanych o 0,6%, przy instalacjach sanitarnych o 1,0%, a przy elektrycznych o 1,3%.