Poniżej przedstawiam stawki robocizny i narzuty za III kwartał 2009 r. opracowane na podstawie analizy danych zbieranych i publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Tablice ukazują w kolejności:

  • kosztorysowe stawki robocizny,
  • wskaźniki narzutu kosztów pośrednich,
  • wskaźniki narzutu zysku,

przy czym są to wielkości średnie dotyczące przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i spółek prawa handlowego.


 

Średnia stawka robocizny kosztorysowej w III kwartale 2009 r.

 

Kosztorysowa stawka robocizny wyrażona w zł/r-g obejmuje:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • premie regulaminowe,
  • płace dodatkowe i uzupełniające,
  • obligatoryjne obciążenia z tytułu składki na rzecz ZUS, funduszu pracy i funduszy socjalnych.

 

Lp.

Rodzaj robót

zł / r-g

1

Roboty ogólnobudowlane

15,9

2

Instalacje sanitarne

15,1

3

Instalacje elektryczne

15,6

4

Roboty inżynieryjne

15,3

 

 

Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich w III kwartale 2009 r.

 

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.

 

Lp.

Rodzaj robót

%

1

Roboty ogólnobudowlane

64

2

Instalacje sanitarne

65

3

Instalacje elektryczne

65

4

Roboty inżynieryjne

63

 

 

Wskaźniki narzutów zysku w III kwartale 2009 r.

 

Wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.

 

Lp.

Rodzaj robót

%

1

Roboty ogólnobudowlane

11,5

2

Instalacje sanitarne

11,5

3

Instalacje elektryczne

11,5

4

Roboty inżynieryjne

11,5