Rozrzut średnich kosztorysowych stawek robocizny w poszczególnych województwach wynosi maksymalnie 29%.
Stawki zawierają się w przedziale wartości:

od 13,18 zł/r-g do 16,88 zł/r-g przy robotach budowlanych,
od 12,34 zł/r-g do 15,87 zł/r-g przy instalacjach sanitarnych,
od 12,70 zł/r-g do 16,23 zł/r-g przy instalacjach elektrycznych,
od 12,47 zł/r-g do 16,11 zł/r-g przy robotach inżynieryjnych.

 

Również narzuty stosowane w kosztorysowaniu w poszczególnych województwach różnią się między sobą, choć nie tak wyraźnie, jak w przypadku stawek robocizny. W zależności od branży, średni wskaźnik narzutu kosztów pośrednich osiąga poziom od 63% do 72%, zysku od 11% do 14%, a kosztów zakupu od 6% do 11%.

Jeśli chodzi o średnie stawki robocizny brutto, to najwyższe dla wszystkich branż robót zaobserwowano w województwie mazowieckim, a najniższe w województwach: podkarpackim i lubelskim.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH W WOJEWÓDZTWACH


(kliknij, żeby powiększyć)