Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2006 r. (Dz.U. nr 56, poz.589) rok 2007 został ustanowiony Rokiem Miasta Krakowa. Związane to było z przypadającą właśnie 750-tą rocznicą lokacji miasta dokonanej przez Bolesława Wstydliwego. W ten sposób Kraków został uhonorowany i wyróżniony za wyjątkową rolę, jaką odgrywał i odgrywa w historii narodu polskiego, za swoje historyczne znaczenie, dziedzictwo kulturowe, tradycję i naukę. Fakt ten, za pośrednictwem najwyższych władz Rzeczypospolitej, został uroczyście przyjęty nie tylko przez samych krakowian, ale również przez cały naród.

W okresie od 4 maja do 15 czerwca ruszyła kampania jubileuszu w wybranych miastach Polski, natomiast w dniach od 1 do 10 czerwca odbyły się na Rynku Głównym w Krakowie najważniejsze uroczystości na cześć tego wydarzenia.

 

Rok 2007 w Krakowie, to nie tylko obchody święta miasta, to również dalsze inwestycje w jego rozwój i kolejne zmagania krakowian ze związanymi z tym utrudnieniami.

Szczególną uwagę w tym okresie zwrócono na realizowany od kilku lat projekt „Krakowski Szybki Tramwaj” oraz system komunikacyjny KCK - strona zachodnia.

 

 

I. Krakowskie Centrum Komunikacyjne (KCK) - to część Krakowa (okolice Dworca Głównego), gdzie zbiegają się trasy transportu kolejowego, autobusowego i tramwajowego. Występuje tu również wzmożony ruch samochodów i pieszych. Od wielu lat rejon ten nie był unowocześniany. Dlatego też równolegle z pracami związanymi z przebudową okolic krakowskiego Dworca Głównego (zadanie "Nowe Miasto”), zaczęto realizować projekt zmian tego newralgicznego miejsca komunikacji drogowej, dostosowujący go do ciągle rosnących potrzeb miasta.

 

W ramach tego projektu zrealizowano przebudowę istniejącej ulicy Pawiej, przedłużenie jej do Al. 29 Listopada oraz skrzyżowania z ulicami Kurniki i Ogrodową. Nastąpiło również przedłużenie ulicy Szlak do ulicy Pawiej (nowej) oraz przebudowa ulicy Warszawskiej. Wybudowano także linię tramwaju tradycyjnego wzdłuż ul. Pawiej, który połączy skrzyżowanie ulic Lubicz/Basztowa z linią tramwaju szybkiego przy ul. Kamiennej.

 

Przebudowana ul. Pawia w stronę ul. Kamiennej

 

W maju otwarto również tunel drogowy im. św. Rafała Kalinowskiego pod Dworcem Głównym PKP. Daje on możliwość znacznie szybszego przejazdu ze wschodniej do zachodniej części miasta. Tunel ma 230 metrów długości i dwie komory dwupasmowego ruchu. Jest nowoczesnym obiektem posiadającym w znacznej części konstrukcję przeciwpożarową oraz odpowiednie oświetlenie. Niebawem mają w nim zostać zainstalowane elektroniczne tablice informujące o zagrożeniach, a obiekt ma być objęty Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem.

 

Wjazd do tunelu im. św. Rafała Kalinowskiego

 

W sierpniu natomiast dokonano uroczystego otwarcia nowej linii tramwajowej, dzięki której można dojechać tramwajami na odcinku od Galerii Krakowskiej poprzez ul. Kamienną do pętli Krowodrza Górka. Wybudowany zupełnie nowy odcinek torów pomiędzy wiaduktem przy Al. 29 Listopada a ul. Kamienną umożliwia skrócenie czasu przejazdu tramwaju do niespełna 10 minut.

Jeszcze w 2006 roku wzdłuż sporego fragmentu nowej trasy stały zaniedbane budynki. Wygląd tej części Krakowa bardzo się zmienił. Dzięki rozbiórce niektórych zabudowań zyskano teren, na którym ułożono 1,6 km nowych torów i 2 rozjazdy tramwajowe. Przebudowano sieć teletechniczną, elektryczną, wodną, kanalizacyjną i c.o. Podobne prace wykonano przy pętli Kamiennej, dostosowując ją w ten sposób do wymogów nowocześnie funkcjonującego węzła komunikacyjnego. Z tej pętli tramwaje kursują zupełnie nowym torowiskiem w kierunku przebudowanej wcześniej pętli na osiedlu Krowodrza Górka. W ramach inwestycji m.in. wyremontowano 5 ważnych strategicznie skrzyżowań i 2 wiadukty, odnowiono 10 przystanków komunikacji zbiorowej, unowocześniono sygnalizację świetlną i system sterowania oraz ogrzewania zwrotnic na pętli Krowodrza Górka. Wcześniej (w grudniu 2006 roku) stanął tu nowy dworzec autobusowy komunikacji miejskiej.

 

Jednocześnie trwają prace na łącznicy prowadzącej od Alei Słowackiego i ul. Montelupich w kierunku gruntownie zmodernizowanej ul. Warszawskiej, która jest już poszerzona i rozbudowana do trzech pasów ruchu. Powstały tutaj nowe chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych.

 

II. Większość prac w obrębie KCK powiązana jest z innym, dużym przedsięwzięciem prowadzonym w sąsiedztwie – z projektem „Krakowski Szybki Tramwaj”.

Jest to inwestycja, która obejmuje budowę nowej i częściowo przebudowę istniejącej linii tramwajowej pomiędzy osiedlem Kurdwanów a pętlą przy ul. Kamiennej.

W latach 1999-2000 zrealizowana została budowa pierwszego etapu linii szybkiego tramwaju: Kurdwanów - Rondo Grzegórzeckie. W ramach budowy tego odcinka wykonano nową pętlę na estakadzie przy ul. Halszki oraz nowe torowiska wzdłuż ul. Witosa i Nowosądeckiej, wybudowano fragment ul. Nowosądeckiej wraz z przebudową skrzyżowania Wielicka – Nowosądecka - Kamieńskiego oraz zmodernizowano trasę tramwaju od ulicy Wielickiej do Ronda Grzegórzeckiego.

 

Po wycofaniu się z placu budowy tureckiej firmy „Guris”, na projekt i realizację pozostałej części trasy (od Ronda Grzegórzeckiego do pętli Kamienna), musieliśmy poczekać aż do lipca 2006 roku, kiedy to doszło do podpisania umowy pomiędzy Agencją Rozwoju Miasta S.A. a konsorcjum Budimex-Dromex – Pebeka Lubin S.A. na zrealizowanie i dokończenie budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

 

Najważniejszym z elementów tego projektu stała się gruntowna przebudowa i modernizacja Ronda Mogilskiego, której realizacja w większości przypadła na rok 2007. Inwestycja ta dotyczy nie tylko terenu samego ronda, ale obejmuje także pięć sąsiadujących z nim ulic: Lubicz, Powstania Warszawskiego, Mogilską, Lubomirskiego, Beliny-Prażmowskiego. Wszystkie one zmodernizowane zostaną i dostosowane do komunikacyjnych funkcji Ronda Mogilskiego. Zgodnie z projektem będzie ono dwupoziomowe. Na poziomie górnym (0÷2 metrów ponad obecny teren) odbywać się będzie ruch samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Poziom dolny (3÷5 metrów poniżej obecnego terenu) przeznaczony będzie dla linii tramwajowej wraz z komunikacją zbiorową MPK. Znajdą się tam również przejścia podziemne dla pieszych i ścieżki rowerowe. Zostaną zamontowane windy, schody ruchome i pochylnie ułatwiające poruszanie się niepełnosprawnym. W samym centrum ronda odkryto fragmenty zabytkowego Fortu Mogilskiego, który będzie odrestaurowany.

 

Rondo Mogilskie – fort

 

Od 15 października 2006 roku Rondo Mogilskie zostało częściowo wyłączone z ruchu.

W czerwcu 2007 r. udostępniono do użytkowania pierwszy odcinek ok. 550 metrów, a w lipcu kolejny – odcinek „B” (prawie 600 metrów długości), który łączy ze sobą w ruchu drogowym ul. Lubomirskiego i ul. Powstania Warszawskiego.

Pod koniec września po raz pierwszy od 11 miesięcy przejechały tramwaje na odcinku od ul. Lubicz do ul. Mogilskiej. Oznaczało to koniec prac przy przebudowie kolejnego fragmentu Ronda Mogilskiego. Nowy odcinek linii tramwajowej znacznie poprawił komunikację pomiędzy Krakowem a Nową Hutą. W ramach prac przy uruchomieniu ruchu tramwajowego w tym rejonie położono 1307 metrów pojedynczego toru, ułożono 6 rozjazdów, zbudowano 2 wiadukty, pod którymi na trasę bezkolizyjnie wjeżdżać będą mogły tramwaje i autobusy komunikacji miejskiej. Na niższy poziom ronda poprowadzono dwie rampy tramwajowe: od strony ul. Lubicz i od strony ul. Mogilskiej. W znacznym stopniu przebudowano sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. i gazową. Na dolnym poziomie wykonano wjazd do tunelu linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, z którego wyjazd będzie dopiero w pobliżu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej.

Od 23 grudnia kierowcy mogą korzystać z całej górnej części Ronda Mogilskiego. Można już wjechać bezpośrednio z każdej z pięciu ulic łączących się z rondem i swobodnie przemieszczać się między nimi.

 

Rondo Mogilskie – poziom dolny i górny

 

Przekazanie układu drogowego ronda do użytkowania to nie koniec wszystkich prac związanych z tą inwestycją. Wraz z nadejściem nowego roku 2008 kontynuowane są roboty w dolnej części Ronda Mogilskiego (montaż wind i schodów ruchomych, przejść dla pieszych oraz renowacja fragmentów fortu). Rozpoczęta została przebudowa zachodniej części Al. Powstania Warszawskiego. Zgodnie z harmonogramem przebiegają również prace w prawie dwukilometrowym tunelu tramwajowym od Ronda Mogilskiego do ul. Kamiennej. W marcu 2008 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy Ronda Grzegórzeckiego.

 

Rondo Mogilskie staje się funkcjonalnym i nowoczesnym komunikacyjnie punktem miasta, który łączy stary Kraków z Nową Hutą. Architektoniczna przebudowa ronda to jedno z największych przedsięwzięć ostatnio realizowanych w Krakowie. Jest to kolejny element budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Dzięki niemu miasto zyska nowe rozwiązania komunikacyjno – drogowe i nową linię tramwajową, która poprowadzi m.in. od Ronda Mogilskiego do pętli przy ul. Kamiennej i Krowodrzy Górce.

 

 

Rok 2007 pokazał, że władze miasta Krakowa mocno postawiły na modernizację i rozwój transportu publicznego. W związku z tym powstała nowa linia tramwajowa w okolicach ul. Kamiennej, nastąpił znaczny postęp w budowie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Celem obu przedsięwzięć jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta i rozwijanie komunikacji publicznej, a w dalszej konsekwencji ocalenie walorów historycznych Krakowa.

 

Czy takie cele uda się władzom miasta zrealizować? Przyszłość pokaże...