Hydroizolacja budynku – bez względu na to czy dotyczy obiektu nowo wznoszonego, czy też jest to uszczelnienie wtórne [1, 2], powinna mieć postać ciągłego i szczelnego systemu o układzie „wanny” [3]. W przypadku hydroizolacji wewnętrznej zachowanie ciągłości uszczelnienia nabiera jeszcze większego znaczenia niż przy prowadzeniu prac od strony gruntu [4]. Pionowe uszczelnienie od wewnątrz powinno być nie tylko połączone z poziomą hydroizolacją posadzki oraz izolacją muru przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie – należy też zadbać o wszelkie miejsca krytyczne, przede wszystkim złącza oraz przebicia.

Połączenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych

Zagadnieniem, z którym zazwyczaj nie trzeba się mierzyć przy wykonywaniu izolacji od zewnątrz jest połączenie uszczelnianych ścian zewnętrznych z przylegającymi do nich przegrodami wewnętrznymi. Aby zachować ciągłość hydroizolacji wewnętrznej w miejscach połączenia, w przypadku występowania w gruncie wody spiętrzającej się lub wody pod ciśnieniem, należy rozebrać ścianę wewnętrzną w paśmie skrajnym szerokości ok. 20 cm, a następnie wykonać wodochronną izolację powierzchniową ściany zewnętrznej (rys. 1). Po związaniu materiału uszczelniającego ścianę wewnętrzną należy w miarę możliwości ponownie zamurować [5].