Korzyści z magazynu energii

W krótkim czasie Polska zyskała ponad milion mikroinstalacji fotowoltaicznych, na co nie były przygotowane krajowe sieci elektroenergetyczne, które są w złym stanie. Fotowoltaika nie pracuje, kiedy dochodzi do awarii sieci przesyłowych. Gdy w sieci jest zbyt wysokie napięcie spowodowane wprowadzaniem energii z mikroinstalacji, fotowoltaika jest wyłączana. Dlatego konieczne jest zastosowanie magazynów energii, tak żeby jak najwięcej prądu wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne zostało zużyte na miejscu – w gospodarstwie domowym prosumenta. To wymaga również zmiany nawyków korzystania z prądu, np. zaprogramowania pracy różnych urządzeń elektrycznych w porze, gdy jest największa własna produkcja prądu albo tak, żeby pobierały ją z magazynu.

Drugą korzyścią wynikającą z posiadania magazynu energii jest zabezpieczenie na wypadek braku prądu spowodowanego np. wichurą, śnieżycą, blackoutem albo po prostu pracami remontowymi. Nasze budynki są wyposażone w bardzo dużo urządzeń zasilanych energią elektryczną. Wielu inwestorów buduje domy inteligentne. W tej sytuacji zapewnienie bezpiecznego zasilania awaryjnego jest kluczowe.

Dofinansowanie na magazyny energii

W pierwszych latach fotowoltaicznego boomu prosumenci inwestowali tylko w panele. Było to spowodowane małą wiedzą na temat roli magazynowania energii. Ponadto magazyny energii były wtedy bardzo drogie i nie było na nie żadnego dofinansowania. W tej chwili zainteresowanie nimi powinno wzrosnąć, ponieważ od 15 grudnia 2022 r. w programie Mój prąd 4.0 można uzyskać 16.000 zł bezzwrotnej dotacji na zakup i montaż magazynu energii.  

- Taka kwota może stanowić nawet 50% wartości inwestycji. Spodziewamy się, że będzie dużo większą zachętą niż dotychczasowa wartość wsparcia (7.500 zł – red.) – skomentował Marcin Temberski, dyrektor sprzedaży w firmie Columbus Energy. - Instalacje hybrydowe z magazynem energii stanowią aktualnie do 10% wszystkich realizowanych przez nas instalacji – dodał.

Dotacja przysługuje właścicielom fotowoltaiki, którzy rozliczają się w systemie net-billingu. Wcześniejsi prosumenci, którzy mają umowę na rozliczenia w systemie upustów, muszą przejść na net-billing. Dlatego, wg słów eksperta z firmy Columbus Energy, zakup magazynu energii do istniejącej instalacji odbywa się najczęściej bez dotacji.

W przypadku prosumentów podłączonych do sieci przed 1 kwietnia 2022 r. istnieje też zagrożenie przekroczeniem mocy instalacji. Moc paneli fotowoltaicznych i magazynu energii są sumowane, czyli prosument może przekroczyć próg 10 kW, powyżej którego obowiązuje mniej korzystna proporcja odbioru energii – 1:0,7, a nie 1:0,8. Trwają prace prawne nad zmianą tego przepisu.