Wiodące sieci sklepów w Polsce przeznaczyły ponad 6 mln złotych na modernizację swoich centrów dystrybucyjnych poprzez instalację systemów oświetlenia ledowego oraz instalacji fotowoltaicznych. Te inwestycje są kluczowym elementem ich strategii zrównoważonego rozwoju i długoterminowych działań związanych z ochroną środowiska.

Modernizacje objęły centra dystrybucyjne zlokalizowane w Giebni (woj. kujawsko-pomorskie) oraz w Kłobucku (woj. śląskie). W tych miejscach przeprowadzono kompleksową wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na nowoczesne oświetlenie LED, wyposażone w system sterowania Dali. System ten obejmuje czujniki ruchu, czujniki światła dziennego, harmonogramy sterowania światłem w zależności od pory dnia, sceny oświetleniowe dostosowane do różnych stref obiektu oraz panel kontrolny.

Równocześnie rozpoczęto instalację systemów fotowoltaicznych o docelowej mocy 700 kWp. Wykorzystanie energii słonecznej pozwoli obniżyć zużycie energii w każdym z tych obiektów o około 20%, co przełoży się na redukcję emisji CO² o 750 ton rocznie. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii Dali, zużycie energii przez systemy oświetlenia zmniejszy się o 30%. W rezultacie, te inwestycje znacząco zmniejszą ślad węglowy centrów dystrybucyjnych.

Zmiany klimatyczne, które są szczególnie widoczne w ostatnich latach, podkreślają konieczność konsekwentnego ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery – powiedziała Anita Tołysz, Członek Zarządu jednej z dużych sieci, Dyrektor Rewizji i Compliance. – Zarówno energooszczędne oświetlenie, jak i panele fotowoltaiczne, istotnie zmniejszą zapotrzebowanie energetyczne naszych centrów dystrybucyjnych – dodała Anita Tołysz.

Dodatkowo, te sieci kontynuują inwestycje w odnawialne źródła energii w swoich supermarketach na terenie całego kraju. Do końca pierwszego kwartału bieżącego roku, ponad połowa sklepów została wyposażona w panele fotowoltaiczne. Każda instalacja pokrywa średnio 30% rocznego zapotrzebowania obiektu na energię, a łącznie generują one już 7,6 gigawatogodzin (GWh) energii rocznie. To przekłada się na redukcję emisji CO² o około 2000 ton rocznie.

Te inwestycje stanowią ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej działalności dużych sieci handlowych, przyczyniając się do ochrony środowiska i zmniejszenia ich wpływu na zmiany klimatyczne.

Źródło informacji: Good One PR