Przeznaczenie programu

 

Miara PRO to uniwersalny i prosty w obsłudze program do sporządzania przedmiarów na podstawie projektów CAD.
Po wczytaniu dokumentu w formacie DWG, DXF lub RYS (CAD Rysunek) program oferuje pracę na warstwach. Oprócz tego można nanieść kilka warstw obiektów przedmiarowych, których tłem mogą być dowolnie wybrane warstwy projektu.
 
Obmiary można również zdejmować po wczytaniu rysunków lub zdjęć zapisanych w najpopularniejszych formatach graficznych: JPG, BMP, GIF, PNG i TIFF.
Cechą wyróżniającą program jest możliwość zdejmowania obmiarów ze zniekształconych perspektywą fotografii. Po przeprowadzeniu kalibracji i zdefiniowaniu planu można precyzyjnie odczytać dane o poszczególnych obiektach.

Miara PRO może pracować jako niezależna aplikacja – uzyskane wyniki (obiekty przedmiarowe) można zapisać w popularnym PDF-ie, plikach tekstowych, HTML lub formatach obsługiwanych przez arkusze kalkulacyjne: MS Excel, OpenOffice oraz LibreOffice.

Ogromną zaletą programu jest współpraca z popularnymi programami kosztorysowymi. Po wczytaniu pliku przedmiaru/kosztorysu do panelu „Przedmiar” można do wybranych pozycji przenosić dane zwymiarowanych obiektów.

Miara PRO umożliwia również bezpośrednie przenoszenie wymiarów ''zdjętych" z obiektów projektu do aktywnej pozycji przedmiaru otworzonego w programie Norma EXPERT, Norma PRO lub Norma STANDARD.

 

Interfejs programu

 

Interfejs Miary PRO jest przejrzysty i czytelny. W górnej części okna głównego umieszczona jest wstążka poleceń umożliwiająca dostęp do najważniejszych poleceń aplikacji.
Przycisk wywołuje Menu główne, zawierające polecenia otwierania, zapisywania, szybkiego wydruku i konfiguracji programu.
Pasek szybkiego dostępu znajduje się domyślnie nad wstążką poleceń i zawiera przyciski służące do wywołania poleceń zapisu bieżącego dokumentu, cofnięcia ostatnio wykonanej operacji, ponowienia wykonanej operacji, uporządkowania okien, ustawienia wyglądu okien (wyboru tzw. skórki), oraz uruchomienia systemu pomocy.

 

 

 

Projekty lub obrazy graficzne (projekty FOTO), z których zdejmujemy obmiary, wyświetlane są w środkowym panelu.

Nad okienkiem z projektem znajduje się Pasek wiersza przedmiaru.

 

 

Do pola edycyjnego tego paska wstawiane są (operacja „+”) wartości (kolumna „ilość”) ostatnio utworzonego obiektu przedmiarowego. Tak utworzony wiersz przedmiarowy może być wstawiony do wczytanego przedmiaru/kosztorysu.

Lewą część okna programu zajmuje lista obiektów przedmiarowych naniesionych w programie na projekty. Wyświetlaniem tego panelu steruje przycisk na wstążce poleceń – Obiekty przedmiarowe.

Z prawej strony znajduje się panel Przedmiar, który można wyświetlić przyciskiem o tej samej nazwie umiejscowionym na wstążce. Zawartość tego okienka jest różna w zależności od wybranego trybu przedmiarowania.

W dolnej części okna programu znajduje się Pasek stanu, na którym umieszczone są informacje o stopniu powiększenia obrazu, lista wyboru branż z pokazaną aktywną branżą, opcja Przyciągaj do węzłów oraz wybór koloru tła projektu.

 

 

Tryby przedmiarowania

 

W programie dostępne są 4 tryby przedmiarowania:

 • Praca z plikiem przedmiaru/kosztorysu
 • Tworzę własny przedmiar
 • Praca z obiektami przedmiarowymi
 • Wiersze przedmiarowe przekazuję bezpośrednio do programu Norma

 

Tryb przedmiarowania wybieramy zawsze na początku tworzenia nowego dokumentu. Dla trybów obowiązują następujące zasady:
 

 1. Praca z plikiem przedmiaru/kosztorysu (wymaga wczytania pliku przedmiaru/kosztorysu oraz pliku projektu lub zdjęcia)
  W tym trybie można wczytać kosztorys/przedmiar w dowolnym formacie obsługiwanym przez programy serii Norma (ATH, ATH2, XML, RDS i inne).
  W przypadku pracy z kosztorysami Normy Expert, dane generowane w dokumencie CARP są przekazywane i zapisywane bezpośrednio w kosztorysie. Jeśli pracujemy z kosztorysem zapisanym w innych formatach, to dane też są do niego przekazywane, lecz kosztorys jest zapisywany nie we wczytanym formacie tylko w formacie .prdx. Taki dokument można potem wyeksportować do formatów ATH lub ATH2.
  W tym trybie jak i w trzech pozostałych można wczytywać projekty zapisane w DWG, DXF, RYS oraz zdjęcia w wymienionych wyżej formatach.

 

 

 1. Tworzę własny przedmiar (wymaga wczytania pliku projektu lub zdjęcia)
  Po wczytaniu pliku projektu lub zdjęcia, praca wygląda podobnie jak w trybie pierwszym, z tą różnicą, że nie wczytuje się gotowego przedmiaru tylko tworzy się nowy od początku w programie Miara PRO.

 

 

W panelu Przedmiar na pasku narzędziowym dostępne są między innymi polecenia: nowy dział, pozycja oraz wiersz obmiarowy pozwalające zbudować przedmiar.

 

 

Przedmiar zapisywany jest w pliku o rozszerzeniu CARP. Możliwy jest eksport do formatu PRDX, ATH lub ATH2 (główne menu -> Eksport).

 

 1. Praca z obiektami przedmiarowymi (wymaga wczytania pliku projektu lub zdjęcia)
  W tym trybie nie tworzymy przedmiaru, tylko obiekty przedmiarowe. Nad panelem projektu nie ma paska wiersza przedmiaru. Niedostępny jest również panel Przedmiar. Obiekty przedmiarowe możemy wyeksportować w jednym z dostępnych formatów. Domyślnym jest CSV i w tej postaci dane są odczytywane przez Normę EXPERT i PRO. Można również skorzystać z innych formatów (opcja Zapisywanie jako), np.: XML, PDF, HTML, XLS i XLSX (MS Excel).

 

 

 1. Wiersze przedmiarowe przekazuję bezpośrednio do programu NORMA (wymaga wczytania pliku projektu lub zdjęcia i otworzenia Normy EXPERT, PRO lub STANDARD na widoku przedmiaru/obmiaru)
  Miara PRO może efektywnie współpracować z programami Norma EXPERT, PRO i STANDARD, umożliwiając bezpośrednie przenoszenie wymiarów ''zdjętych" z obiektów projektu CAD lub FOTO do obmiarów w kosztorysie (do pozycji, która jest aktualnie wybrana w widoku Przedmiar programu kosztorysowego).
  Przenoszenie obmiarów będzie możliwe tylko wtedy, gdy w Normie, w Opcjach programu, zostanie włączona Aktywacja funkcji współpracy z innymi programami (CAD Rysunek).
  Oba programy (Norma i Miara PRO) muszą być uruchomione - najlepiej, aby ich okna były ułożone obok siebie. Do Normy wczytujemy kosztorys, wyświetlamy go w widoku Przedmiar i wybieramy pozycję, którą będziemy wymiarować. W programie Miara PRO tworzymy dokument w „trybie 4” lub otwieramy dokument tego typu, z którego będziemy zdejmować wymiary. W panelu Przedmiar, na liście Aktywny program zostanie wyświetlona informacja o wykrytych (otwartych) programach Norma. Z listy tej wybieramy tę, z którą chcemy współpracować - wtedy poniżej wyświetli się nazwa aktywnego kosztorysu oraz numer, nazwa i jednostka miary zaznaczonej pozycji.

 

 

 

Zapraszam do zapoznania się z artykułem Miara PRO - praca z projektem CAD.