Przedsięwzięcia budowlane składają się z wielu etapów: od koncepcji, przez fazę projektowania, realizację, aż do zakończenia budowy i rozpoczęcia eksploatacji obiektu budowlanego. W trakcie kolejnych faz zachodzi potrzeba doprecyzowania i rozwoju powstającej dokumentacji projektowej od pomysłu i koncepcji obiektu przez projekt architektoniczny, budowlany, aż po dokumentację wykonawczą i powykonawczą. W taki sam sposób musimy spojrzeć na modele BIM, które w zasadzie są „tylko” nieco innym sposobem prezentacji klasycznych projektów 2D. Przyjrzyjmy się zatem modelom BIM w zależności od etapu inwestycji i ich przeznaczenia. 

Różnice między Macro i Micro BIM

Model Macro BIM z założenia ma niski stopień szczegółowości. Jest wykorzystywany w fazie przygotowania procesu inwestycyjno-budowlanego, stosowany do analiz na poziomie makro, w tym wizualizacji, modelowania przestrzennego, kalkulacji kosztów, itp. [5]. Modele Macro mają być budowane szybko, co ułatwia analizę wielu koncepcji lub pomysłów przed rozpoczęciem bardziej szczegółowego, dogłębnego badania preferowanej koncepcji przy użyciu aplikacji Micro BIM [1]. Aplikacje oparte na modelach Macro BIM często wykorzystują zmienne parametryczne i właściwości, a także możliwości wnioskowania, aby szybko zbudować wystarczającą ilość odpowiednich danych, w celu ułatwienia analiz [4].

Model Micro BIM jest natomiast modelem informacji o budynku, o dużym stopniu szczegółowości, wykorzystywanym w fazach projektowania oraz budowy procesu inwestycyjno-budowlanego i stosowanym do analiz na poziomie mikro, w tym wizualizacji, modelowania przestrzennego, kalkulacji kosztów, itp. [5]. 

Przykładowe graficzne różnice pomiędzy modelem Macro BIM a Micro BIM zostały pokazane na rys. 1.