26 edycja konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Przejdź na stronę konkursu modernizacjaroku.org.pl

Wystartowała 26. edycja ogólnopolskiego otwartego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku. Wydarzenie organizowane od 1996 roku z każdą edycją buduje swoją rangę, powiększając liczbę uczestników oraz grono zwycięzców i wyróżnionych. Ta prestiżowa inicjatywa od lat wytycza nowe trendy w budownictwie, a także promuje najlepsze modernizacje i budowy w Polsce. 

Przyjmowanie zgłoszeń do 26. edycji już się rozpoczęło. Na stronie modernizacjaroku.org.pl znajdują się niezbędne informacje określające warunki przystąpienia do konkursu. 

Kto może zgłosić obiekt do Konkursu? Każdy! Inwestor, wykonawca, projektant, instytucja, developer, urząd miasta, powiat, gmina, stowarzyszenie, związek, a także osoba prywatna. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28.02.2022 r. 

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2022 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. 

W konkursie nagrody otrzymują inwestorzy, wykonawcy i projektanci za konkretną realizację, traktowaną jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów wyróżniających ten konkurs na tle innych wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. 

"Buduj z Głową" jest jednym z patronów medialnych konkursu. Jego organizatorzy współpracują z największymi organizacjami w Polsce, a patronat medialny sprawują także: "Rzeczpospolita", "Inżynier Budownictwa", Muratorplus.pl, "Mosty", "Kruszywa", "Autostrady", Stowarzyszenie Polskich Mediów. 
 
Gala podsumowująca 26. edycję konkursu odbędzie się na Zamku Królewskim  w Warszawie.