Podchodząc do naprawy tarasu trzeba wiedzieć, jakie zjawiska występują w poszczególnych warstwach konstrukcji i czym mogą się one objawiać. Dodatkowo różne przyczyny mogą objawiać się podobnymi uszkodzeniami, np. próba naprawy warstwy użytkowej przez skucie odpadających płytek i wykonanie nowej okładziny może być jedynie kosztowną lekcją dla inwestora.

Bardzo starannie należy diagnozować przyczyny uszkodzeń, z uwzględnieniem poprawności wykonania przyległych elementów (np. ocieplenia przyległych ścian i ścian pod okapem), poprawności obsadzenia drzwi tarasowych (i to nie tylko tych prowadzących na połać, ale również tych w zewnętrznych ścianach pod połacią). Może się zdarzyć, że niezauważenie błędów w wykonaniu ww. elementów spowoduje nieskuteczność naprawy, nawet gdy zostaną usunięte wszystkie warstwy aż do płyty konstrukcyjnej.

PRZYKŁAD

Tego typu sytuacja dotyczyła tarasu o powierzchni prawie 33 m². Taras miał dość nietypową konstrukcję z balustradą pełną. Odwodnienie stanowił punktowy wpust. Trzy przyległe ściany były ocieplone; w jednej z nich znajdowały się drzwi wejściowe na połać tarasu. Warstwą użytkową były płytki ceramiczne.

Problem stanowiło zawilgacanie strefy podłogi w pomieszczeniu przy drzwiach wejściowych (fot. 1). Zjawisko to było tak intensywne, że na istniejących płytkach