Użytkownicy Normy abonujący cenniki firmy Promocja informują nas o problemach jakie pojawiły się przy imporcie najnowszego cennika - „Sekocenbud RMS MAX 2/2015”. Program nie potrafi samodzielnie wczytać danych z tej płyty i wyświetla taki oto komunikat:

 

 

Przyczyną problemu jest zmiana struktury danych na płycie i usunięcie z niej foldera „przegląd”, w którym znajdowały się dotychczas pliki w formacie „DBF” importowane przez wszystkie wersje programu Norma.

Aktualnie pliki cenników, w formacie akceptowanym przez nasze programy, można wyeksportować wyłącznie z poziomu przeglądarki baz cenowych.

W celu uruchomienia przeglądarki należy przeprowadzić rejestrację lub skorzystać z opcji „aktywacja anonimowa”.

 

 

Eksport cennika

 • W głównym oknie przeglądarki klikamy na przycisk „Export cenników”.
   


 

 • W oknie kreatora eksportu cenników zaznaczamy wariant drugi „Pozostałe programy Sekocenbud oraz inne programy kosztorysowe”.
   


 

 • W kolejnym oknie wskazujemy docelowy katalog, w którym mają być umieszczone pliki (w naszym przykładzie będzie to folder o nazwie „Sekocenbud”, utworzony na dysku „C”).
   


 

 • Po kliknięciu przycisku „Dalej” rozpocznie się eksport cenników.
   


 

 • Jeśli cała operacja zakończy się sukcesem, to zostanie wyświetlone okienko końcowe, w którym klikamy „Zakończ”.
   

 

 

Import cennika do Normy

 • Po uruchomieniu programu Norma PRO lub STANDARD, z menu „Bazy cenowe” wybieramy polecenie „Importuj cennik...”.
   


 

 • W oknie „Import pliku lub dysku z cennikami” zaznaczamy opcję „Cały dysk” i przyciskiem „Przeglądaj” wywołujemy kolejne okno umożliwiające wskazanie lokalizacji cenników.
   


 

 • W opisanym przykładzie pliki cenników zostały zapisane na dysku („C:\Sekocenbud”) w dwóch podkatalogach „2kw2015” i „2kw2015a” (drugi - z literką „a” w nazwie - zawiera ceny z narzutami). Na początku wskazujemy „2kw2015” i zatwierdzamy wybór przyciskiem „OK”.
   


 

 • W wyniku automatycznego rozpoznania formatu pojawią się 4 cenniki – ich import zatwierdzamy przyciskiem „OK”.
   


 

 • Po wczytaniu wszystkich cenników pojawi się okno z podsumowaniem importu.
   

 

 

Import cennika z narzutami

 • W celu wczytania cenników z narzutami należy powtórzyć powyższą procedurę importu. W oknie „Wybór katalogu” wybieramy tym razem folder z literką „a” w nazwie, czyli „2kw2015a”.
   


 

 • W wyniku automatycznego rozpoznania formatu wyświetlone zostaną 3 cenniki. Tak jak poprzednio klikamy „OK”, żeby rozpocząć import danych.
   

 

UWAGA!!!

W starszych wersjach programu Norma przed zatwierdzeniem importu należy zmienić nazwę cennika na zakładce „Cennik wynikowy”. W przeciwnym razie cennik z narzutami nadpisze wczytaną wcześniej bazę bez narzutów.
Jeżeli w nazwie cennika będzie występowała litera „n” zmiana nazwy nie będzie konieczna.
 

 

 

Import wskaźników narzutów

 • Z menu „Wskaźniki narzutów” wybieramy polecenie „Importuj …”.
   


 

 • W oknie „Import wskaźników narzutów” po wybraniu napędu CD/DVD, w którym znajduje się płyta, klikamy na przycisk „Rozpoznaj format”.
   


 

 • W wyniku automatycznego rozpoznania formatu pojawi się plik zawierający wskaźniki narzutów. Po wybraniu przycisku „Importuj” dane zostaną przeniesione do bazy Normy.
   


 

 • Na końcu wyświetli się okno potwierdzające poprawny import.