1 sierpnia 2024 r. ma wejść w życie nowelizacja w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmianom przyświeca cel walki z tzw. patodeweloperką, a przykładem działań, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach są m.in. stanowiska postojowe dla pojazdów z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Od kiedy nowe warunki techniczne

Nowelizacja warunków technicznych wciąż się odwleka – to już trzeci wyznaczony termin, od którego ma obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. [4]. Początkowo miał być to 1 stycznia, następnie 1 kwietnia, a ostatnio okres vacatio legis wydłużono do końca lipca. Jak podało MRiT zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przepisów. Dodatkowe cztery miesiące mają umożliwić inwestorom ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w toku. Ministerstwo wyjaśniło też, że zmiana ta jest ściśle związana z terminem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [5]. Prace legislacyjne dla obu regulacji są prowadzone równolegle.